Bat Phuong trinh bac nhat

fresh boy 5
fresh boy 5(8529 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 0
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 37 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 04:10

Mô tả: Giáo viên th c hi n: TR N NH Tự ệ Ầ Ậ Môn ĐẠI SỐ 8 ĐƠN VỊ: TRƯỜNG THCS LÊ LI SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH PHÚ N PHỊNG GD&ĐT THÀNH PHỐ TUY HỊA Bài 1: Ghép mỗi BPT ở cột trái ứng với biểu diễn tập nghiệm của BPT đó ở cột phải để được kết quả đúng. -3 O  O 2  O 2  -3 O  O 2  a) x < -3 b) x > 2 c) x ≤ 2 d) x ≥ -3 a → 5 b → 3 c → 2 d → 1 BPT BIỂU DIỄN TẬP NGHIỆM ĐÁP ÁN Bài 2: Kiểm tra xem giá trò x = 4 không phải là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:  c) 2x – 3 < 0  b) 0x + 5 > 0  a) 5x – 15 > 0  d) x 2 > 0   ĐỊNH NGHĨA ĐỊNH NGHĨA . . Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN   HAI HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BPT. QUY TẮC BIẾN ĐỔI BPT.   BÀI TẬP . BÀI TẬP . Bất phương trình dạng ax + b < 0 (hoặc ax + b > 0; ax + b ≤ 0; ax + b ≥ 0) trong đó a và b là hai số đã cho, a ≠ 0, được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn. ax + b 0 (a ≠ 0) ≤ ≥ < >= Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN  c) 5x – 15 ≥ 0  b) 0x + 5 > 0  a) 2x – 3 < 0  d) x 2 > 0 BPT nào sau đây là BPT bậc nhất một ẩn ? X X 1. ĐỊNH NGHĨA: (SGK/43)  ?1 SGK/ 43  Dùng tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng để giải thích: Nếu a + b < c ⇒ a < c - b (1) Giải thích: Ta có: a + b < c ⇒ a a + b < c + (-b) – b+ (-b) Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH:  Dùng tính chất về liên hệ giữa thứ tự và phép cộng để giải thích: Nếu a + b < c ⇒ a < c - b (1) Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Nếu a < c – b ⇒ a + b < c (2) Giải thích: Ta có: a < c - b ⇒ a < c - b + b + b < c Từ (1) và (2) ta được: a + b < c ⇔ a < c – b 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: a. Quy tắc chuyển vế: (SGK/44) a + b < c ⇔ a < c - b a + b < c ⇔ a < c – b Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ ………………… sang vế kia ta phải …………………… hạng tử đó. vế này đổi dấu Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Tiết 61 Tiết 61 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN Giải và minh hoạ nghiệm của bất phương trình trên trục số:  Ví dụ 1: x – 5 < 18 ⇔ x < 18 + 5 ⇔ x < 23 Vậy tập nghiệm của bất phương trình là {x /x < 23} 23 O 1. ĐỊNH NGHĨA:(SGK/43)  ?1- SGK/ 43 2. HAI QUY TẮC BIẾN ĐỔI BẤT PHƯƠNG TRÌNH: a. Quy tắc chuyển vế: (SGK/44) a + b < c ⇔ a < c - b

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bat Phuong trinh bac nhat, Bat Phuong trinh bac nhat, Bat Phuong trinh bac nhat

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 09:59 pm 17/12/2013
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • xuxu
  xuxu · Vào lúc 03:46 pm 20/12/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • windy
  windy · Vào lúc 04:19 am 25/12/2013
  Đang cần cái này, cám ơn bạn nhiều nha
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 04:58 am 28/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
 • fresh boy 8
  fresh boy 8 · Vào lúc 08:15 am 28/12/2013
  Cố gắng up thêm nhiều tài liệu hay nữa nhé! Cảm ơn
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.125134944916 s. Memory usage = 13.82 MB