tho trang oi tu dau den

Nicolas Léonard Sadi Carno
Nicolas Léonard Sadi Carno(9055 tài liệu)
(15 người theo dõi)
Lượt xem 83
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 08:10

Mô tả: Trăng ơi từ đâu đến? Hay từ cánh đồng xa Trăng hồng như quả chín Lửng lơ lên trước nhà. Trăng ơi từ đâu đến? Hay biển xanh diệu kì Trăng tròn như mắt cá Không bao giờ chớp mi. Trăng ơi từ đâu đến? Hay từ một sân chơi Trăng bay như quả bóng Bạn nào đá lên trời. Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa Tr¨ng ¬i… tõ ®©u ®Õn? TrÇn §¨ng Khoa

— Xem thêm —

Xem thêm: tho trang oi tu dau den, tho trang oi tu dau den

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.50466299057 s. Memory usage = 17.51 MB