DE THI VIOLYMPIC

fresh boy 8
fresh boy 8(8518 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 2
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 12:10

Mô tả: BÀI THI SỐ 2 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tứ giác ABCD có AD vuông góc với CD, . Vậy bằng Câu 2: Tổng số đo các góc trong của một tứ giác bằng Câu 3: Giá trị của thỏa mãn là 2 1 0 - 1 Câu 4: Giá trị thỏa mãn là 1 2 3 4 Câu 5: Tích bằng: Một kết quả khác Câu 6: Nếu thì tập các giá trị x thỏa mãn là: {0} {3} {0; 3} Một kết quả khác Câu 7: Trong một tứ giác, tổng hai đường chéo bằng tổng hai cạnh đối lớn hơn tổng hai cạnh đối nhỏ hơn tổng hai cạnh đối nhỏ hơn nửa chu vi Câu 8: Trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề một cạnh bên trùng nhau cùng chiều với nhau ngược chiều với nhau vuông góc với nhau Câu 9: Kết quả của phép tính là - 10 10 0 1 Câu 10: Trong một tứ giác, tổng hai đường chéo lớn hơn nửa chu vi và nhỏ hơn chu vi lớn hơn chu vi nhỏ hơn nửa chu vi lớn hơn nửa chu vi hoặc nhỏ hơn chu vi . BÀI THI SỐ 2 Chọn đáp án đúng: Câu 1: Cho tứ giác ABCD có AD vuông góc với CD, .

— Xem thêm —

Xem thêm: DE THI VIOLYMPIC, DE THI VIOLYMPIC, DE THI VIOLYMPIC

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.142743825912 s. Memory usage = 13.79 MB