Tiet 119 cach lam bai van nghi luan hoac doan trich

fresh boy 45
fresh boy 45(8423 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 35
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2013, 20:10

Mô tả: Giáo viên: Giáp Thị Khuyên Trường THCS Trường Giang Lục Nam tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) Ngữ Văn 9 Kiểm tra bài cũ: - Thế nào là nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích? - Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích là trình bày những nhận xét đánh giá của mình về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể. tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: a) Đề bài: Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều của Nguyễn Du. Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. b) Nhận xét: Các đề bài trên đã nêu vấn đề nào về tác phẩm truyện? tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: a) Đề bài: Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều của Nguyễn Du. Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. b) Nhận xét: Các từ Suy nghĩ, Phân tích đòi hỏi phải làm khác nhau như thế nào? - Suy nghĩ: xuất phát từ sự cảm thụ, hiểu của mình để nhận xét, đánh giá tác phẩm. - Phân tích: Xuất phát từ cốt truyện nhân vật để lập luận và sau đó nhận xét đánh giá tác phẩm. tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: a) Đề bài: Đề 1: Suy nghĩ về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương ở chuyện người con gái Nam Xương của Nguyễn Dữ. Đề 2: Phân tích diễn biến cốt truyện trong truyện ngắn Làng của Kim Lân. Đề 3: Suy nghĩ về thân phận Thuý Kiều trong đoạn trich Mã Giám Sinh mua Kiều của Nguyễn Du. Đề 4: Suy nghĩ về đời sống tình cảm gia đình trong chiến tranh qua truyện ngắn Chiếc lược ngà của Nguyễn Quang Sáng. b) Nhận xét: Vậy nghị luận về tác phẩm truyện là bàn về vấn đề gì? c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của truyện. tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: b) Nhận xét: c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của truyện. 2) Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. *) Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Tìm hiểu đề: - Đề thuộc loại nghị luận về vấn đề gì? Yêu cầu nghị luận? Để làm được đề bài này phải dựa vào đâu? *) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý. - Thể loại: Nghị luận về tác phẩm truyện. - Đối tượng: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai. - Nội dung: Truyện ngắn Làng của Kim Lân. *) Tìm ý: tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: b) Nhận xét: c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của truyện. 2) Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. *) Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Tìm hiểu đề: *) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý. - Thể loại: Nghị luận về tác phẩm truyện. - Đối tượng: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai. - Nội dung: Truyện ngắn Làng của Kim Lân. *) Tìm ý: Cái gì là nét nổi bật nhất ở nhân vật ông Hai? Tình yêu làng, yêu nước bộc lộ trong tình huống nào? Tình yêu ấy có đặc điểm gì ở hoàn cảnh cụ thể? tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: b) Nhận xét: c) Ghi nhớ 1: Nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có thể bàn về chủ đề, nhân vật cốt truyện, nghệ thuật của truyện. 2) Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. *)Bước1: Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Tìm hiểu đề: *) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Tìm ý: + Tình yêu làng hòa quyện với tình yêu nước của nhân vật ông Hai. + Tình huống: - Tình cờ ông Hai nghe tin làng chợ Dầu của ông trở thành làng Việt gian theo Tây. - Niềm vui của ông Hai nghe tin Làng được cải chính. - Tình yêu làng, yêu nước của ông Hai càng chứng tỏ cuộc kháng chiến chống Pháp là cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện. - Tìm những chi tiết: Cử chỉ, hành động, lời nói của ông Hai chứng tỏ lòng yêu làng, yêu nước. *) Bước 2: Lập dàn ý: tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: b) Nhận xét: c) Ghi nhớ 1: 2) Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. a) Đề bài: Suy nghĩ về nhân vật ông Hai trong truyện ngắn làng của Kim Lân. *) Bước 1 Tìm hiểu đề, *) Tìm hiểu đề: *) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Tìm ý: * Bước 2: Lập dàn ý: *) Bước 2: Lập dàn ý: a) Mở bài: Giới thiệu tác phẩm nêu ý kiến đánh giá. b) Thân bài: Nêu luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật. c) Kết bài: Nhận định, đánh giá chung về tác phẩm Vậy nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích có bố cục như thế nào? Nội dung chính của từng phần? Ghi nhớ 2: Bố cục: 3 phần tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học: 1) Đề bài nghị luận về tác phẩm truyện và đoạn trích. a) Đề bài: b) Nhận xét: c) Ghi nhớ 1: 2) Các bước làm bài nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. *) Bước 1:Tìm hiểu đề, tìm ý. *) Bước 2: Lập dàn ý: Ghi nhớ 2: Bố cục: 3 phần Ghi nhớ 2: Bố cục: 3 phần - Bài nghị luận về tác phẩm truyện gồm 3 phần: + Mở bài: Giới thiệu tác phẩm ( tuỳ theo yêu cầu cụ thể của đề bài) và nêu ý kiến đánh giá sơ bộ của mình. + Thân bài: Nêu các luận điểm chính về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm; có phân tích chứng minh bằng các luận cứ tiêu biểu và xác thực. + Kết bài: Nêu nhận định đánh giá chung của mình về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. *) Bước 3: Viết bài: . ý: Tình thế lựa chọn nghi t ngã của nhân vật Lão Hạc. Vẻ đẹp của nhân vật này có tấm lòng hi sinh cao quý nhân cách đáng kính. tiết 119: Cách làm bài nghị. về nhân vật, sự kiện, chủ đề hay nghệ thuật của một tác phẩm cụ thể. tiết 119: Cách làm bài nghị luận về tác pHẩm truyện (hoặc đoạn trích) I. Bài học:

— Xem thêm —

Xem thêm: Tiet 119 cach lam bai van nghi luan hoac doan trich, Tiet 119 cach lam bai van nghi luan hoac doan trich, Tiet 119 cach lam bai van nghi luan hoac doan trich

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.0850791931152 s. Memory usage = 13.81 MB