kh anh sang can cho su song

fresh boy 6
fresh boy 6(8597 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 15
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/09/2013, 04:11

Mô tả: THIẾT KẾ BÀI DẠY Moân : Khoa hoïc GV thực hiện : NguyÔn TiÕn H¶i Tr ngườ tiêu học TT Phè Míi QuÕ Vâ-B¾c Ninh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Cõu 1: Búng ti xut hin õu ? Khi no? Cõu 2: Búng ti ca mt vt thay i khi no? Bi c: Búng ti I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng Nhn xột v cách mọc ca tng cõy trong chu Cỏc cõy u khi mc u hng v phớa cú ỏnh sỏng. Hoa hng dng Vỡ khi n hoa quay v phớa Mt Tri. Xanh tt hn Hỡnh a Hỡnh b Vỡ sao? ỏnh sỏng Thiu ỏnh sỏng Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng Quan sỏt v cho biết cõy no xanh tt hn? iu gỡ s xy ra vi thc vt nu khụng cú ỏnh sỏng? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. nh sỏng cn cho s sng - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Quỏ trỡnh quang hp ca cõy II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt Cây lá lốt Cây døa Cây thôngCây cao su Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc THO LUN NHểM Cõu 1: Ti sao mt s loi cõy ch sng c nhng ni rng tha,cỏc cỏnh ng,tho nguyờn, c chiu sỏng nhiu ? Cõu 2: Ti sao li cú mt s loi cõy sng c trong rng rm,hang ng ? Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc I: Vai trũ ca ỏnh sỏng i vi s sng thc vt: nh sỏng cn cho s sng - Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt khỏc nhau. II: Nhu cu v ỏnh sỏng ca thc vt - nh sỏng duy trỡ s sng cho cõy. - Nu khụng cú ỏnh sỏng thc vt s mau chúng li tn. Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 Khoa hc nh sỏng cn cho s sng . 2008 Khoa học Ánh sáng cần cho sự sống Một số hình ảnh trồng xen canh Thửự sáu ngaứy 20 thaựng 02 naờm 2009 nh sỏng cn cho s sng Khoa hc Ghi nh: Kh ng. cung cp thc n, kh ng kh sch cho ng vt v con ngi. C. nh sỏng rt cn cho s quang hp ca cõy. A. Cỏc loi thc vt kh c nhau, cú nhu cu v ỏnh sỏng kh c nhau. B.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song, kh anh sang can cho su song

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Lưu Thị Quỳnh
  Lưu Thị Quỳnh · Vào lúc 11:07 am 08/12/2013
  Tài liệu rất hay. cảm ơn bạn :)
 • windy
  windy · Vào lúc 01:24 am 09/12/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 06:41 pm 23/12/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • fresh boy 11
  fresh boy 11 · Vào lúc 07:13 am 25/12/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • fresh boy 28
  fresh boy 28 · Vào lúc 04:14 am 28/12/2013
  Cám ơn bạn đã cung cấp tài liệu này
Đăng ký

Generate time = 0.0849730968475 s. Memory usage = 13.35 MB