tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1

fresh boy 36
fresh boy 36(8527 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 43
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 22 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2013, 21:49

Mô tả: Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I ? ? Để sinh trưởng và phát triển động vật, thực vật cần đảm bảo những quá trình nào? Thông qua các hoạt động gì? - Quá trình trao đổi chất và năng lượng với mt, chuyển hóa vật chất và năng lượng trong cơ thể,… + Động vật: tiêu hóa, hô hấp, tuần hoàn, bài tiết,… + Thực vật: hấp thụ nước, muối khoáng ở rễ, vận chuyển chất trong cây, thoát hơi nước ở lá, quang hợp, hô hấp,… Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT II./ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT V./ HỆ TUẦN HOÀN Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT Câu 1 Câu 1 : : Trong cây xảy ra Trong cây xảy ra những quá trình nào? Quá những quá trình nào? Quá trình đó xảy ra ở đâu trong trình đó xảy ra ở đâu trong cây? cây? Câu 2 Câu 2 : Dựa vào hình viết câu trả : Dựa vào hình viết câu trả lời vào các dòng dưới đây: lời vào các dòng dưới đây: a, …………. a, …………. b, …………. b, …………. c, …………. c, …………. d, …………. d, …………. e, …………. e, …………. Câu 3: Câu 3: Mối quan hệ giữa các quá Mối quan hệ giữa các quá trình đó? trình đó? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I I./ MỐI QUAN HỆ DINH DƯỠNG Ở THỰC VẬT Câu 1: - 3 quá trình s.lí : hút (H 2 O, khoáng/ rễ; CO 2 /lá)– thoát nước (lá), quang hợp/ lục lạp-lá, hô hấp/ ti thể- cquan Câu 2: a, CO 2 k.tán qua khí khổng vào lá b, Quang hợp / lục lạp – lá c, Dòng vận chuyển đường/lá  rễ d, Dòng vận chuyển nước, ion khoáng/ rễ theo mạch gỗ qua thân lên lá. e, Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin Câu 3: - Rễ h.thụ nước, ion khoáng từ đất vào m/gỗ  tạo dòng vận chuyển trong m/gỗ. - Nước được đẩy lên thân, lên lá  tạo độ trương nước cho tế bào khí khổng  tế bào khí khổng mở ra  thoát hơi nước. - Thoát hơi nước là động lực chủ yếu để vận chuyển nước, muối khoáng trong m/gỗ, khuếch tán CO 2 để quang hợp và thải O 2 ra ngoài. - Hấp thụ H 2 O, m/khoáng cung cấp nguyên liệu cho q.hợp và hô hấp. - Quang hợp cung cấp ng.liệu cho rễ hô hấp, tạo ra sản phẩm cho q.trình tổng hợp các th.phần của tế bào. - Rễ h.thụ nước, ion khoáng từ đất vào m/gỗ  tạo dòng vận chuyển trong m/gỗ. - Nước được đẩy lên thân, lên lá  tạo độ trương nước cho tế bào khí khổng  tế bào khí khổng mở ra  thoát hơi nước. - Thoát hơi nước là động lực chủ yếu để vận chuyển nước, muối khoáng trong m/gỗ, khuếch tán CO 2 để quang hợp và thải O 2 ra ngoài. - Hấp thụ H 2 O, m/khoáng cung cấp nguyên liệu cho q.hợp và hô hấp. - Quang hợp cung cấp ng.liệu cho rễ hô hấp, tạo ra sản phẩm cho q.trình tổng hợp các th.phần của tế bào. Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I II./ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP Ở THỰC VẬT ? Hãy điền thông tin thích hợp vào các số trong sơ đồ mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp? Hô hấp CH 2 O + O 2 ADP + P i (H 3 PO 4 ) Quang hợp H 2 O + CO 2 ATP ? Giữa quang hợp và hô hấp có mối quan hệ như thế nào? Quang hợp và hô hấp là 2 q.trình mâu thuẫn nhưng thống nhất với nhau, diễn ra song song đồng thời: + Sản phẩm của q.hợp (C 6 H 12 O 6 và O 2 ) là nguyên liệu và chất ôxi hóa trong hô hấp. + Ngược lại, sản phẩm của hô hấp (CO 2 , ATP) và H 2 O là nguyên liệu và năng lượng cho quang hợp. III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Quan sát tranh, liên hệ kiến thức hoàn thành bảng sau và trả lời câu hỏi: Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Các quá trình tiêu hóa Đặc điểm Tiêu hóa ở động vật đơn bào Động vật đa bào bậc thấp Động vật đa bào bậc cao Hệ tiêu hóa và hình thức tiêu hóa Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa cơ học Tiêu hóa hóa học ? Em có nhận xét gì về cơ quan tiêu hóa và quá trình tiêu hóa ở động vật? Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT Đặc điểm Tiêu hóa ở động vật đơn bào Động vật đa bào bậc thấp Động vật đa bào bậc cao Hệ tiêu hóa -Chưa có cơ quan tiêu hóa - Tiêu hóa tại không bào tiêu hóa -Cơ quan tiêu hóa đơn giản - Tiêu hóa tại túi tiêu hóa -Cơ quan tiêu hóa chuyên biệt - Tiêu hóa tại ống tiêu hóa Quá trình tiêu hóa Tiêu hóa cơ học Không Không Tiêu hóa ngoại bào Tiêu hóa tại miệng, thực quản, dạ dày. Tiêu hóa hóa học -Tiêu hóa nội bào - Có -Tiêu hóa ngoại bào và nội bào - Có Tiêu hóa tại dạ dày, ruột, manh tràng. Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I III./ TIÊU HÓA Ở ĐỘNG VẬT ? Em có nhận xét gì về cơ quan tiêu hóa và quá trình tiêu hóa ở động vật? . Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I IV./ HỆ HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP. giản: HTH hở -- > HTH kín  HTH tim 2 ngăn -- > tim 3 ngăn -- > tim 4 ngăn,… Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG I Tiết 20 – Bài 22: ÔN TẬP CHƯƠNG

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1, tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1, tiet 20 - bài 22 ôn tập chuong 1

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 03:16 pm 21/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • m.it
  m.it · Vào lúc 05:03 pm 21/12/2013
  Tài liệu này quá hay và chất - tiếc gì không cho 1 like
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 07:51 pm 25/12/2013
  Tài liệu này quá hay và quá bổ ích... cảm ơn bạn rất nhìu ^^
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 03:55 am 26/12/2013
  Cám ơn các bác nhé, rất bổ ích, hy vọng sẽ còn nhiều bài viết hay như thế này
 • fresh boy 43
  fresh boy 43 · Vào lúc 01:50 pm 27/12/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
Đăng ký

Generate time = 0.0994408130646 s. Memory usage = 13.36 MB