phần mềm học tập Finger break out

fresh boy 24
fresh boy 24(8357 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 38
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2013, 16:11

Mô tả: GV:Lª ThÞ Thïy Môn: Tin học - Lớp 8 Phần 2: Phần mềm học tập TiÕt 17: B ià 1: Luyện gõ phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm: +Trò trơi Finger break out này là luyện gõ phím nhanh chính xác. + Cách khởi động phần mềm: * Kích đúp vào biểu tượng trên màn hình. . * Vào StartProgram Finger Break Out. 2. Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm: luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out 1.Giíi ThiÖu phÇn mÒm: a. Các thành phần chính của màn hình làm việc: 2. Mµn h×nh chÝnh cña phÇn mÒm: • Hàng phím ở vị trí trung tâm là các phím có vị trí như trên bàn phím, các phím dược tô màu ứng với các ngon tay gõ phím Xanh da trêi (gâ ngãn ót) Cam nh¹t (gi÷a) Vµng nh¹t (ngãn ¸p ót) Xanh l¸ c©y nh¹t(trá) 1.Giíi ThiÖu phÇn mÒm: luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out luyÖn gâ phÝm nhanh b»ng finger break out a. Các th nh phần chính của m n hình l m việc: 2. Màn hình chính của phần mềm: Khung trống phía trên hình bàn phím là khu vực chơi. Khung bên phải chứa các lệnh và thông tin của luật chơi và có thể chọn level ở mức độ khó dễ khác nhau: Beginner(bắt đầu), Intermediate( trung bình), Advanced( nâng cao). luyện gõ phím nhanh bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm : H ng phím v trí trung tâm l các phím có v trí như trên b n phím, các phím được tô m u ứng với các ngón tay từ bàn phím. 2. Màn hình chính của phần mềm: a. Cỏc thnh phn chớnh ca mn hỡnh lm vic: b. Thoát khỏi phần mềm: Nếu muốn dừng chơi nhấn vào nút Stop ở khung bên phải. - Nháy nút hoặc nhấn tổ hợp phím Alt+F4 luyện gõ phím nhanh bằng finger break luyện gõ phím nhanh bằng finger break out out 1.Giới Thiệu phần mềm : 3. Cách chơi: Bắt đầu chơi em nhấn nút Start tại khung bên phải, trước mỗi lần chơi hộp thoại xúất hiện như sau: Và vùng bàn phím được luyện gõ trong lần chơi đó. luyện gõ phím nhanh bằng finger break luyện gõ phím nhanh bằng finger break out out 1.Giới Thiệu phần mềm : 2. Màn hình chính của phần mềm: . Tin học - Lớp 8 Phần 2: Phần mềm học tập TiÕt 17: B ià 1: Luyện gõ phím nhanh bằng trò chơi Finger Break Out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out. bằng finger break out luyện gõ phím nhanh bằng finger break out 1.Giới Thiệu phần mềm : 2. Màn hình chính của phần mềm: 1. Nêu mục đích sử dụng của phần mềm?

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: phần mềm học tập Finger break out, phần mềm học tập Finger break out

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Meo
  Meo · Vào lúc 01:10 am 21/11/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu
 • Mộc Gô
  Mộc Gô · Vào lúc 06:19 pm 14/12/2013
  May quá có bài nộp rồi :))
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 10:44 am 28/12/2013
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj
 • phạm yen
  phạm yen · Vào lúc 08:25 pm 28/12/2013
  Cảm ơn đã share nhé. Bạn còn tài liệu nào khác nữa không, share típ đi :X
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 03:27 am 29/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.233146905899 s. Memory usage = 13.37 MB