Bài Lý cây Xanh

fresh boy 0
fresh boy 0(8513 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 12 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/10/2013, 13:11

Mô tả: TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG QUẾ GV thùc hiÖn: Ph¹m ThÞ Hµ Tiết 8 Học bài hát: Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 ¢m nh¹c lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. TËp ®äc lêi ca theo tiÕt tÊu Häc h¸t tõng c©u C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1. Học hát. 2. Hát kết hợp gõ đệm. Thø t­ ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010 H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo ph¸ch C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo tiÕt tÊu C¸i c©y xanh xanh, th× l¸ còng xanh. x x x x x x x x Chim ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. x x x x x x x x LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. x x x x x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng hoµ tÊu . ®Ëu trªn cµnh, chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo, lÝu lo lµ lÝu lo. lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé ¢m nh¹c Tiết 8 Học bài hát : Lí cây xanh Dân ca Nam Bộ 1 x x x x x x lÝ c©y xanh D©n ca Nam Bé C¸i c©y xanh xanh Th× l¸ còng xanh. Chim ®Ëu trªn cµnh Chim hãt lÝu lo. LÝu lo lµ lÝu lo LÝu lo lµ lÝu lo. Cïng

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh, Bài Lý cây Xanh

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 01:18 pm 20/11/2013
  Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới
 • HuyenHn
  HuyenHn · Vào lúc 01:18 pm 20/12/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 03:22 pm 28/12/2013
  Rất cảm ơn bạn. Tài liệu hay
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 02:00 pm 31/12/2013
  Cảm ơn bạn! mình đang cần tài liệu này!
 • fresh boy 38
  fresh boy 38 · Vào lúc 09:50 am 01/01/2014
  Em cám ơn bác đã chia sẻ
Đăng ký

Generate time = 0.130114793777 s. Memory usage = 13.34 MB