phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

fresh boy 20
fresh boy 20(8402 tài liệu)
(2 người theo dõi)
Lượt xem 5
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 26 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Mô tả: Tr­êng thpt mai ch©u b Xin tr©n träng kÝnh chµo c¸c ThÇy c« gi¸o vµ toµn thÓ c¸c em häc sinh líp 10A1 Dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối hãy điền vào chỗ trống : ( ) . f x = Câu 2 Tìm điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) f x g x f x g x = = Câu 1 Câu 3 duyhung219@gmail.com.vn C©u 1 : C©u 2 : C©u 3 : 2 2 2 ( ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ) ( ) 2. ( ) ( ) x g x x g x f x g x f f x g x f = = = ⇒ = ⇒ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn ( ) ( ) 0 ( ) ( ) ( ) 0 f x f x f x f x f x      ⇔ ≥ = − ⇔ < ( ) 0f x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên bằng cách dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối. b. Giải phương trình trên bằng cách bình phương 2 vế. (1) Câu 1 : a.Ta có * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. * Nếu thì phương trình (1) trở thành Giá trị thỏa mãn điều kiện nên là nghiệm. Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm là và đáp án duyhung219@gmail.com.vn 2 3 2 3 2 0 3 2 2 3 3 2 0 3 3 2 x x x x x x x < < = 3 2 2 3 5x x x = + = 2 3 x 5x = 2 3 x 2 3 x < 1 5 3 2 2 3x x x + = + = 1 5 x = 2 3 x < 5x = 1 5 x = C©u 1 : b.Bình phương hai vế của pt (1) ta đưa tới phương trình hệ quả (1) Thö l¹i ta thÊy c¶ 2 nghiÖm ®Òu tháa m·n PT (1) nªn PT (1) cã 2 nghiÖm lµ vµ ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 2 2 9 12 4 4 12 9 5 5 24 5 0 1 5 (3 2) (2 3) x x x x x x x x x x ⇒ − + = + + =   ⇒ − − = ⇒  = −  ⇒ − = + 5x = 1 5 x = − Câu 2 : Bỡnh phng hai v ca pt (2) ta a ti phng trỡnh h qu đáp án duyhung219@gmail.com.vn 6 Điều kiện: 5x+6 0 x 5 x 15= Thử lại: x=15 thoả mãn pt (2) x=2 không thoả mãn pt (2) vậy nghiệm của phương trình đã cho là ( ) 2 2 2 (2) 5x 6 x 6 5x 6 x 12x 36 x 17x 30 0 x 2 x 15 + = + = + + = = = . 1. f (x) g(x) . 2. f (x) g(x) = = Bằng các phép biến đổi tương đương hãy điền vào chỗ trống : 3. f (x) g(x) = Câu hỏi duyhung219@gmail.com.vn 2 2 2 1. f (x) g(x) 2. f (x g(x) 0 f (x) g (x) f (x) g(x) f (x) g(x) g(x) ) g(x) 3. f (x) g(x) 0 f (x) g (x) ≥ = =  = ⇔    = = − ≥ = ⇔    = ⇔   ®¸p ¸n duyhung219@gmail.com.vn . điều kiện cho vế trái của phương trình: ( ) ( )f x g x = Bằng cách bình phương 2 vế hãy chỉ ra phương trình hệ quả của các phư ơng trình: 1. ( ) ( ) 2. (. x ≥ Cho phương trình : 3 2 2 3x x = + ( ) ( )f x g x = Giải phương trình: 5 6 6 (2)x x+ = Câu 1 Câu 2 duyhung219@gmail.com.vn a. Giải phương trình trên

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai, phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • An Nhiên
  An Nhiên · Vào lúc 12:20 am 18/12/2013
  Ôi thanks bạn!may quá, ko thì trễ hạn nộp bài ùi,hj
 • nhulan
  nhulan · Vào lúc 10:37 am 20/12/2013
  Cám ơn fresh boy 20 nhiều nhé, rất bổ ích!
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 03:45 pm 21/12/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • Mirumiru
  Mirumiru · Vào lúc 07:07 am 28/12/2013
  Cám ơn bro nhiều nhé, cứ tiếp tục phát huy như này nhé ^^
 • fresh boy 1
  fresh boy 1 · Vào lúc 05:52 pm 28/12/2013
  Bác up thêm nhiều tài liệu cho bà con tham khảo nữa nhá.^^
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 1.8692150116 s. Memory usage = 13.37 MB