Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4

fresh boy 15
fresh boy 15(8395 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 334
3
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 18 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2013, 14:11

Mô tả: Gi¸o viªn Cao Th Thu Baị TRƯỜNG TH ĐINH BỘ LĨNH • Kiểm tra bài cũ: • Bài 1: Viết tỉ số của hai số vào ô trống a 2 4 5 b 3 7 4 a : b Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010ă Toán 2 : 3 hay 4 : 7 hay 5 : 4 hay 7 4 3 2 4 5 1. Kiểm tra bài cũ: Bài 2: Một lớp học có 24 học sinh. Số học sinh nam bằng học sinh nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam? Giải: Số học sinh nam là: • 24 : 4 = 6 (học sinh) • Đáp số: 6 học sinh Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán 4 1 Bài toán 1: Tổng của hai số là 96. Tỉ của hai số là Tìm hai số đó. Bài toán cho ta biết gì? Bài toán hỏi gì? Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán -Tổng hai số là 96 -Tỉ của hai số là 3 5 -Yêu cầu tìm hai số TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 5 3 Bài toán 1: Bài giải Ta có sơ đồ ? Số bé: | | | | Số lớn: | | | | | | 96 • ? • Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: • 3 + 5 = 8 (phần) • Số bé là: 96 : 8 x 3 = 36 • Số lớn là: 96 – 36 = 60 • Đáp số: Số bé: 36 • Số lớn: 60 Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Bài toán 2: Minh và Khôi có 25 quyển vở. Số vở của Minh bằng số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở ? Bài toán cho biết gì? Bài toán thuộc dạng gì? Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 3 2 Bài toán 2: Bài giải: Ta có sơ đồ: ? quyển Minh: | | | Khôi : | | ?quyển | | 25 quyển Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là: • 2 + 3 = 5 (phần) Số vở của Minh là: • 25 : 5 x 2 = 10 (quyển) • Số vở của Khôi là: • 25 – 10 = 15 (quyển) • Đáp số: Minh : 10 quyển vở; • Khôi : 15 quyển vở. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ Qua hai bài tập trên, em nào có thể nêu cách giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của chúng? • -Vẽ sơ đồ. • - Tìm tổng số phần bằng nhau. • - Tìm số bé. • - Tìm số lớn. • Sau khi tìm tổng số phần bằng nhau chúng ta có thể • tìm giá trò của một phần, bước này có thể làm gộp với bước tìm số bé. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 3. Thực hành: Bài 1 Tổng của hai số là 315. Tỉ của hai số là . Tìm hai số đó. - Bài toán thuộc dạng toán gì? - Em hãy nêu các bước giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ của hai số đó • -Vẽ sơ đồ. • - Tìm tổng số phần bằng nhau. • - Tìm số bé. • - Tìm số lớn. Thứ n m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ . Toán TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ -Tổng của hai số là bao nhiêu? -Tỉ của hai số là bao nhiêu? Các bước giải: 1. Tìm tổng của hai số. . m ngày 15 tháng 4 năm 2010 ă Toán -Tổng hai số là 96 -Tỉ của hai số là 3 5 -Yêu cầu tìm hai số TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI SỐ ĐÓ 5 3 Bài

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4, Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số - Lớp 4

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hoàn Cẩn
  Hoàn Cẩn · Vào lúc 09:14 pm 04/11/2013
  Mình tải được rồi, cám ơn BQT đã hỗ trợ mình nhiệt tình
 • c'est la vie
  c'est la vie · Vào lúc 08:34 am 21/11/2013
  Trang này toàn tài liệu hay nhỉ.
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 05:09 pm 21/11/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 05:23 pm 15/12/2013
  Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ tài liệu bổ ích này.
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 11:40 am 20/12/2013
  Cảm ơn bạn nhìu. đang cần tìm hiểu cái này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.150771856308 s. Memory usage = 13.35 MB