Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

fresh boy 22
fresh boy 22(8451 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 42
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 32 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/10/2013, 19:11

Mô tả: H×nh ¶nh nhµ th¬ NguyÔn Khoa §iÒm H×nh ¶nh bµ mÑ d©n téc miÒn Trung - T©y Nguyªn • MÑ gi· g¹o, nu«i bé ®éi. • Con m¬ cho mÑ h¹t g¹o tr¾ng ngÇn - Mai sau con lín vung chµy lón s©n. • MÑ tØa b¾p trªn nói Ka-l­i. • Con m¬ cho mÑ h¹t b¾p lªn ®Òu - Mai sau con lín ph¸t m­ êi ka-l­i. Con mơ cho mẹ được thấy Bác Hồ - Mai sau con lớn làm người tự do. Mẹ chuyển lán, đạp rừng, địu con đi giành trận cuối.  Lµm h×nh ¶nh ng­êi Lµm h×nh ¶nh ng­êi mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên mÑ hiÖn lªn ®Ñp ®Ï, Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung. . Ên t­îng. t­îng.  Lêi ru mang nÐt ®Æc Lêi ru mang nÐt ®Æc s¾c cña ®ång bµo d©n s¾c cña ®ång bµo d©n téc miÒn Trung. téc miÒn Trung.  T×nh c¶m: Th­¬ng. dông c©u th¬ mang ý nghÜa t­ îng tr­ng: Từ trên lưng mẹ em đến chiến trường Từ trong đói khổ em vào Trường Sơn Nói lên sự trưởng thành, lớn mạnh như

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me, Tiet 57 Khuc hat ru nhung em be tren lung me

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 07:17 am 05/11/2013
  Cám ơn đã chia sẽ tài liệu rất hay và có nhiều cập nhập mới
 • meo.uno
  meo.uno · Vào lúc 10:25 am 27/11/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • windy
  windy · Vào lúc 06:21 pm 06/12/2013
  Tài liệu hay và bổ ích quá ạ. Em cám ơn mọi người đã chia sẻ những thông tin hữu ích này nhiều ạ
 • Hận Mộc
  Hận Mộc · Vào lúc 05:36 pm 26/12/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 10:49 pm 27/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.166092157364 s. Memory usage = 13.35 MB