Bài 2.Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai(Tiết 1)

fresh boy 36
fresh boy 36(8527 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 51
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2013, 20:12

Mô tả: PHƯƠNG TRÌNH QUY PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI BẬC NHẤT, BẬC HAI I. I. ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 1.Phương trình bậc nhất 2.Phương trình bậc hai 3. nh lý Vi-étĐị I. I. ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI BẬC HAI 1. 1. Phương trình bậc nhất Phương trình bậc nhất Phiếu học tập số Phiếu học tập số 1 1 Giải và biện luận phương trình: ax + b = 0 (1) + (1) ax = - b +Nếu Thì phương trình có nghiệm duy nhất … +Nếu a = 0 thì phương trình trở thành : 0.x = - b -Nếu thì … -Nếu thì … 0≠a a b x −= 0≠b Phương trình vô nghiệm ⇔ Phương trình nghiệm đúng với mọi x b = 0 (1)Nghiệm đúng với mọi x a = 0 (1)Vô nghiệm (1)Có nghiệm duy nhất Kết luận Hệ số ax+b=0(1) 0≠a a b x −= 0≠b Cách giải và biện luận phương trình Cách giải và biện luận phương trình ax + b =0 ax + b =0 b = 0 Phiếu học tập số Phiếu học tập số 2 2 mxxm −=+1 2 Giải và biện luận phương trình: a = m 2 -1 2 0 1 0a m≠ ⇔ − ≠ 1m⇔ ≠ ± (m 2 -1)x +1+m = 0  (m 2 -1)x = -1-m Câu 4: Xét trường hợp a= 0,hãy tính b và kết luận nghiệm Câu 1: Hãy đưa phương trình về dạng ax + b = 0 Trả lời Câu hỏi Câu 3: Hãy kết luận nghiệm của phương trình khi a ≠ 0 Câu 2: Hãy xác định hệ số a và cho biết khi nào a ≠ 0 2 1 1 1 1 m x m m − − = = − − Phương trình có nghiệm m 2 - 1= 0  m = 1 hoặc m = -1 m = 1 m = -1 phương trình vô nghiệm phương trình nghiệm đúng với mọi x Hoạt động Hoạt động 1(SGK) 1(SGK) Giải và biệt luận phương trình : m(x-4)=5x-2 (1) + (1)  (m-5)x = 4m - 2 5 24 − − = m m x 5≠m +Nếu thì phương trình có nghiệm duy nhất +Nếu m =5 thì phương trình trở thành : 0.x = 18 nên phương trình vô nghiệm 2. Ph ng trình b c haiươ ậ 2. Ph ng trình b c haiươ ậ Phiếu học tập số Phiếu học tập số 3 3 Giải phương trình + +Nếu Thì (2) có hai nghi m…ệ +Nếu Thì (2) có m t nghi m…ộ ệ +Nếu Thì(2) … 2 0(2), 0ax bx c a+ + = ≠ 0>∆ 0=∆ 0<∆ .=∆ b b 2 2 -4ac -4ac a b x 2 2,1 ∆±− = a b x 2 −= Vô nghiệm Cách giải và công thức nghiệm của Cách giải và công thức nghiệm của phương trình bậc hai phương trình bậc hai Bảng Tóm Tắt: ( ) 2 Vô nghi mệ Có nghiệm kép Có 2 nghiệm phân biệt Kết Luận acb 4 2 −=∆ a b x 2 2,1 ∆±− = a b x 2 −= 0>∆ 0=∆ 0<∆ 0 2 =++ cbxax 0≠a ( ) 2 ( ) 2 ( ) 2 Ví dụ: Giải các phương trình sau: 0352 2 =−− xx 054 2 =−+ xx 2 ( 5) 4.2.( 3) 49∆ = − − − = và Giải: Giải: 2 5 7 1 4 2 x − = = − 1 5 7 3 4 x + = = 1 2 36 1 5 x x ∆ = = = − 0352 2 =−− xx 054 2 =−+ xx Hoạt động 2(SGK) Lập bảng trên với biệt thức Δ’ thu gọn (3) vô nghiệm (3) có nghiệm kép (3) có hai nghiệm phân biệt Kết luận 0 2 =++ cbxax ( ) acb − ′ =∆ ′ 2 0>∆ ′ 0<∆ ′ 0=∆ ′ a b x ′ −= a b x ∆ ′ ± ′ − = 2,1 ( ) 3 0≠a . PHƯƠNG TRÌNH QUY PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI BẬC NHẤT, BẬC HAI I. I. ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI. TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI 1 .Phương trình bậc nhất 2. Phương trình bậc hai 3. nh lý Vi-étĐị I. I. ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, ÔN TẬP VỀ PHƯƠNG

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 2.Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai(Tiết 1), Bài 2.Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai(Tiết 1), Bài 2.Phương trình quy về bậc nhất, bậc hai(Tiết 1)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 09:41 am 19/10/2013
  Cảm ơn fresh boy 36 nhé, tài liệu rất hay
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 10:31 pm 01/11/2013
  Tài liệu rất hay, thank bạn nhiều. Hy vọng bạn post thêm tài liệu
 • enlicious
  enlicious · Vào lúc 08:06 pm 18/12/2013
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
 • fresh boy 21
  fresh boy 21 · Vào lúc 03:13 pm 19/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lắm, mình đang cần tham khảo, hihi ^^
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 06:10 pm 19/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0975189208984 s. Memory usage = 13.81 MB