đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay

fresh boy 29
fresh boy 29(8527 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/10/2013, 05:11

Mô tả: PHÒNG GD & ĐT TP VŨNG TÀU ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS DUY TÂN SỐ HỌC 6 Thời gian : 45’ Điểm Lời phê của cô giáo I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm) Câu 1: Trong các số sau : số chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5 là: A. 650 B. 345 C. 954 D. 301 Câu 2: Trong các số sau số nào chia hết cho cả 2; 3; 5; và 9 : A. 14508 B. 54801 C. 54180 D. 41805 Câu 3: Trong các khẳng định sau , khẳng định nào sai? A. Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. B.Số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3. C. Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9. D. Số chia hết cho 3 thì số đó chia hết cho 9. Câu 4: Sô 43* chia hết cho 2 và 3. Khi đó * là: A. 2 hoặc 5. B. 5 hoặc 8. C. 8 hoặc 2. D. 0 hoặc 4. Câu 5: BCNN (12,15,18) là : A. 240 B. 180 C. 90 D. 360 Câu 6: Khẳng định nào dưới đây là đúng: A. 4 ∈ ƯC( 20; 30) B.6 ∉ ƯC (12;18) C. 80 ∉ BC ( 20; 30) D.24 ∉ BC (4; 6; 8) Câu 7: Tập hợp các ước của 12 là : A . Ư(12) = 1 ; 2; 3; 4  B . Ư(12) = 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6; 12  C . Ư(12) =  1 ; 2; 3 ;4; 6; 12  D . Ư(12) = 0 ; 1 ; 2; 3; 4; 6  Câu 8: Cho A= { 1; 3; 5; 7 ; a} và B = { 5; 7; a; b; c } thì A ∩ B là: A. {5; 7; a; b} B. {1; 3; 5; 7; a; b; c} C. {5; 7; a} D. ∅ Câu 9: Số a = 2 3 . 3 4 .5 . Số các ước số nguyên tố của a bằng: A. 5 B. 2 C. 3 D. 7 Câu 10: Gọi P là tập hợp các số nguyên tố, H là tập hợp các hợp số: Cho c = 2.5.6 + 2. 29 A. c ∈ P B. c∈ H C . c ∉ N D. Cả A, B, C đều sai. I . PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm) Bài 1: (2 điểm) Tìm số tự nhiên x biết: a) x ∈ B (36) và x ≤ 72 . . . . b) 72 xM ; 60 xM và x > 6 . . . . . Bài 2: (2 điểm) a) Điền chữ số thích hợp vào dấu * để 230* chia hết cho 2 . . b) Tìm các chữ số x, y sao cho số 328xy chia hết cho cả 2, 5, 3, 9. . . . . Bài 3: (2,5 điểm) Số học sinh của một trường trong khoảng từ 950 đến 1000 em. Khi xếp hàng tập thể dục mỗi hàng 9 em hoặc 10 em hoặc 11 em để vừa hết. Tính số học sinh của trường đó. . . . . . . . . . . . Bài 4 : (0,5 điểm) Chứng tỏ: (n + 42).(n + 51) là số chẵn với n ∈ N . . . . . . . ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I TRƯỜNG THCS DUY TÂN SỐ HỌC 6 Th i gian : 45’ i m L i phê của cô giáo I . PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 i m) Câu 1: Trong các số sau : số. sai? A. Số chia hết cho 9 thì số đó chia hết cho 3. B .Số chia hết cho 15 thì số đó chia hết cho 3. C. Số chia hết cho 18 thì số đó chia hết cho 9. D. Số

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay, đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay, đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • phạm văn Nhân
  phạm văn Nhân · Vào lúc 08:33 am 08/11/2013
  Cảm ơn tài liệu đề kiểm tra Chương I số học 6-rất hay của bạn.
 • Meo
  Meo · Vào lúc 12:55 am 23/12/2013
  Cám ơn fresh boy 29 nhiều nhé, rất bổ ích!
 • Mirumiru
  Mirumiru · Vào lúc 12:10 am 27/12/2013
  Oa. Tài liệu hay quá ạ. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 11:35 pm 29/12/2013
  Cám ơn bạn. Tài liệu rất hữu dụng
 • Huyen KT
  Huyen KT · Vào lúc 11:45 pm 30/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
Đăng ký

Generate time = 0.0932359695435 s. Memory usage = 13.81 MB