TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

fresh boy 42
fresh boy 42(8414 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 83
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 04:11

Mô tả: to¸n     Tr­êng tiÓu häc AN LËP TËP THÓ LíP 5B TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn a) VÝ dô 1: Mét sîi d©y dµi 8,4m ®­îc chia thµnh 4 ®o¹n b»ng nhau. Hái mçi ®o¹n d©y dµi bao nhiªu mÐt ? Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 8,4 m ? m 8,4 : 4 = ? (m) TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Th«ng th­êng ta ®Æt tÝnh råi lµm nh­ sau: 8,4 4 2 0 , 4 1 0 VËy 8,4 : 4 = 2,1 (m) (m) TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 b) VÝ dô 2: 72,58 : 19 = ? 72,58 19 3 51 , 5 8 3 0 8 2 0 Tiết 63: Chia một số thập phân cho một số tự nhiên Th tư ngy 17 thỏng 11 nm 2010 Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: *Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia. *Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia. *Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia. TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh a) 5,28 : 4 b) 75,52 : 32 c) 0,36 : 9 5,28 4 1 28 1,32 08 0 75,52 32 11 5 2,36 1 92 0 0,36 9 36 0,04 0 TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 Bµi 2: T×m x 3 8, 4x× = 8, 4 : 3 2,8 x x = = 5 0,25x× = 0,25 : 5 0,05 x x = = 0234567891011121314151 Ai nhanh, ai ®óng Chän ph­¬ng ¸n ®óng: 13,53 3 1 5 4,51 03 0 13,53 3 1 5 451 03 0 13,53 3 1 5 45,1 03 0 b c A TiÕt 63: Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn Thứ t­ ngày 17 tháng 11 năm 2010 To¸n . một số thập phân cho một số tự nhiên Th tư ngy 17 thỏng 11 nm 2010 Muốn chia một số thập phân cho một số tự nhiên ta làm như sau: *Chia phần nguyên của số. nguyên của số bị chia cho số chia. *Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN, TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN, TOÁN CHIA MỘT SỐ THẬP PHÂN CHO MỘT SỐ TỰ NHIÊN

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • meo.uno
  meo.uno · Vào lúc 01:00 pm 25/11/2013
  Chia sẻ để thành công! 123doc.vn có nhiều tài liệu thật chất lượng!
 • Tran Thanh Hien
  Tran Thanh Hien · Vào lúc 12:16 pm 02/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
 • my_hero
  my_hero · Vào lúc 02:35 am 13/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều, tài liệu này rất quý báu với mình, hihi
 • phạm thị hải yến
  phạm thị hải yến · Vào lúc 09:51 am 25/12/2013
  Tổng hợp nhiều, không mất nhiều thời gian tìm kiếm. Thanks bạn! 
 • fresh boy 37
  fresh boy 37 · Vào lúc 01:05 am 26/12/2013
  Thanks bạn nhé. Rất nhiều tài liệu hay
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.228630065918 s. Memory usage = 13.81 MB