đề thi hk1 lớp 8

fresh boy 0
fresh boy 0(8513 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 15
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2013, 08:11

Mô tả: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007 – 2008 MÔN: TOÁN, LỚP 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN.(4 ĐIỂM) Câu 1. Đa thức 2x – 1 – x 2 được phân tích thành: A) (x – 1) 2 B) – (x – 1) 2 C) – (x + 1) 2 D) (- x – 1) 2 Câu 2. Giá trò nhỏ nhất của biểu thức x 2 – 2x + 2 bằng: A) 2 B) – 2 C) 1 D) – 1 Câu 3. Đa thức 20x 3 y 2 + 10x 2 y 4 + 25xy 3 chia hết cho đơn thức: A) 5x 4 y B) – 10x 2 y 2 C) – 5x 2 y D) 4xy Câu 4. Giá trò của x để giá trò của phân thức 2 2x 1 x 1 − − được xác đònh là: A) x 1≠ ± B) x 1 2 ≠ C) x 0≠ và x 1≠ − D) x 1≠ Câu 5. Hình thoi ABCD có µ 0 A 60= ; AB 3= cm. Độ dài các đường chéoAC và BD lần lượt là: A) 3 cm và 3 cm B) 3 cm và 3 cm C) 3 cm và 2 3 cm D) 3 3 cm và 3 cm Câu 6. Cho tam giác MNP vuông tại N. E và F lần lượt là trung điểmcủa MN và MP. Gọi G là điểm đối xứng của F qua E (hình 1). Tam giác MNP thoả mãn điều kiện gì thì tứ giác MGNF là hình vuông? A) Không cần thêm điều kiện gì. B) Tam giác MNP vuông cân. C) · 0 NPM 60= D) · 0 NPP 60= Câu 7. Trục đối xứng của hình thang cân là: A) Đường cao của hình thang. B) Đường chéo của hình thang. C) Đường thẳng đi qua trung điểm hai đáy của hình thang. D) Đường trung bình của hình thang. Câu 8. Tứ giác ABCD có µ $ µ µ A : B : C : D 1: 2 : 1: 2= , tứ giác ABCD là hình gì? A) Hình thang B) Hình bình hành C) Hình chữ nhật D) Hình thang cân. II) TỰ LUẬN. Câu 9. (1 điểm) a) Rút gọn biểu thức: (x – 3)(x – 1) – 2(x + 3) 2 + (x + 4)(x – 4). b) Tìm x biết: 2x(x – 2) – (x – 2) = 0 Câu 10. (2 điểm) Cho biểu thức: A = 2 2 2 x x 5 2x 5 x : x 25 x 5x x 5x 5 x − −   − +  ÷ − + + −   a) Tìm điều kiện xác đònh của A. b) Rút gọn A. Câu 11. Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), đường cao AH. Gọi D là điểm đối xứng của A qua H. Đường cao AE của tam giác ACD cắt BC tại I. Chứng minh rằng: a) Tam giác ACD là tam giác cân. b) Tứ giác AIDB là hình thoi. Câu 12. (0,5 điểm) Cho M = 2007n(2007n + 1)(2007n + 2)(2007n + 3) + 1 (n ∈ N) Chứng minh M là số chính phương. N M P G F E (Hình 1) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007 – 2008 MÔN: TOÁN, LỚP 8 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (4 ĐIỂM) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án chọn B C C A B B C B Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 PHẦN II: TỰ LUẬN. Câu 9 (1 điểm) a) (x + 3)(x – 1) – 2(x + 3) 2 + (x – 4)(x + 4) = x 2 + 2x – 3 – 2x 2 – 12x – 18 + x 2 – 16 = - 10x + 7 b) (x – 2)(2x – 2) = 0 x = 1; x = 2 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm Câu 10 (2 điểm) a) A xác đònh khi: 2 2 x 25 0 x 5x 0 5 x 0 2x 5 0  − ≠  + ≠   − ≠   − ≠  Điều kiện xác đònh của A là: x ≠ 0; x ≠ 5± ;x ≠ 5 2 b) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 x x 5 x x 5 x A . x x 5 x 5 2x 5 x 5 − − + = − − + − − 5 x x 5 x 5 = − − − 1= − 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 11 (2,5 điểm) Vẽ đúng hình a) Xét tam giác ACD∆ ta có: CH là trung tuyến (vì HA = HD) CH là đường cao (vì CH ⊥ AD) Vậy ACD∆ cân tại C b) Xét ACD∆ ta có: AE và CH là các đường cao ⇒ I là trực tâm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm A B D H I C E ⇒ DI // AB DHI∆ = AHB∆ (g - c - g) Mà: AD ⊥ BI Vậy AIDB là hình thoi. 0,5 điểm 0,5 điểm Câu 11 (0,5 điểm) Đặt: 2007n = a (a ∈ N) M = a(a + 1)(a + 2)(a + 3) + 1 = (a 2 + 3a)(a 2 + 3a + 2) + 1 = (a 2 + 3a) 2 + 2(a 2 + 3a) + 1 = (a 2 + 3a + 1) 2 Vậy: M là số chính phương. 0,25 điểm 0,25 điểm * Lưu ý: Mọi cách làm khác nếu đúng và lập luânh chặc chẽ vẫn được tính điểm tối đa theo biểu điểm. . ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007 – 20 08 MÔN: TOÁN, LỚP 8 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2007 – 20 08 MÔN: TOÁN, LỚP 8 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. (4 ĐIỂM) Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Phương án chọn

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: đề thi hk1 lớp 8, đề thi hk1 lớp 8, đề thi hk1 lớp 8

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Ebook.VCU
  Ebook.VCU · Vào lúc 10:20 pm 23/11/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 07:20 pm 30/11/2013
  Cảm ơn bạn nhé, mình cũng chưa học đến nhưng cứ tải về ngâm cứu dần!
 • fresh boy 8
  fresh boy 8 · Vào lúc 09:33 am 05/12/2013
  Tài liệu hay và bổ ích quá ạ. Em cám ơn mọi người đã chia sẻ những thông tin hữu ích này nhiều ạ
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 07:03 am 20/12/2013
  Hy vọng bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu bổ ích.
 • fresh boy 32
  fresh boy 32 · Vào lúc 11:35 pm 20/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
Đăng ký

Generate time = 0.092041015625 s. Memory usage = 13.81 MB