Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

fresh boy 10
fresh boy 10(8485 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 30
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 17 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/10/2013, 20:11

Mô tả: I O N A M B I O D A C B O D B A C AB > CD IM = IN AB CD Hãy nêu nhận xét từ các hình vẽ Một số quy định Phần phải ghi vào vở - Các đề mục - Khi xuất hiện biểu tượng:  ở đầu dòng Cho AB và CD là hai dây (khác đường kính) của đường tròn (O; R). Gọi OH, OK theo thứ tự là các khoảng cách từ O đến AB, CD. Chứng minh rằng : 1. Bài toán . A B D K C O . H OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 GT KL Đ.tròn (0; R). AB v CDà khác 2R OH AB; OK CD. OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Tiết 24 Tit24 áp dụng địng lí Pi- ta - go ta có: OH 2 + HB 2 = OB 2 = R 2 OK 2 + KD 2 = OD 2 = R 2 OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Cm => 1. Bi toỏn (SGK) *Trường hợp có một dây là đường kính Chẳng hạn AB là đường kính -Khi đó ta có: OH = 0; HB = R Mà OK 2 + KD 2 = R 2 =>OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 *Trường hợp cả 2 dây AB, CD đều là đ.kính D C B A o R -Khi đó ta có: H và K đều trùng với O; OH = OK = 0; HB = KD = R Suy ra:OH 2 + HB 2 = R 2 => OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 * Chú ý: Kết luận của bài toán trên vẫn đúng nếu một dây là đường kính hoặc hai dây là đường kính. GT KL .trũn (0; R). Dây AB v CD khỏc 2R OH AB; OK CD. OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 H K H K C o R D A B K H B K . A D C O H R Kt lun ca bi toỏn trờn cũn ỳng khụng, nu mt dõy l ng kớnh hoc c hai dõy l ng kớnh ? 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?1 Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. Hóy nờu gi thit v kt lun ??? GT KL AB = CD, OH AB ; OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 OH = OK GT KL OH = OK, OH AB ; OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 AB = CD ?1a ?1b Vì OH ⊥ AB (gt) Nên HB = HA = AB (1) Vì OK ⊥ CD (gt) Nên KD = KC = CD (2) Mà AB = CD (3) Từ (1) (2) (3) : => HB = KD => HB 2 = KD 2 Mà: OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 (gt) => OH 2 = OK 2 Vậy OH = OK 2 1 2 1 GT : AB = CD, OH AB OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 KL : OH = OK K . A D C O R H B Vì OH ⊥ AB (gt) Nên HB = HA = AB (1) Vì OK ⊥ CD (gt) Nên KD = KC = CD (2) Ta lại có OH = OK (Gt) Nên OH 2 = OK 2 Mà OH 2 + HB 2 = OK 2 +KD 2 (gt) Nên HB 2 = KD 2 Do đó HB = KD (3) Từ (1), (2), (3): Ta có AB = CD 2 1 2 1 ⊥ ⊥ GT : OH = OK, OH AB ; OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 KL: AB = CD ⊥ ⊥ 1. Bi toỏn D B C R K . A O H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy Qua bi toỏn ny chỳng ta cú th rỳt ra iu gỡ? Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để chứng minh rằng: a) Nếu AB = CD thì OH = OK. b) Nếu OH = OK thì AB = CD. ?1 Trong mt ng trũn -Hai dõy bng nhau thỡ cỏch u tõm - Hai dõy cỏch u tõm thỡ bng nhau AB = CD OH = OK .lý 1 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK Bài tập: Chọn đáp án đúng. D C B A O H K a, Trong hình, cho OH = OK, AB = 6cm CD bằng: 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy A: 3cm B: 6cm C: 9cm D: 12cm D C B A O H K Tit 24 1. Bi toỏn B K . A D C O R H (SGK) OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 Định lí1: AB = CD OH = OK 2. Liờn h gia dõy v khong cỏch t tõm ti dõy ?2 Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để so sánh các độ dài: a) OH và OK, nếu biết AB > CD . b) AB và CD, nếu biết OH < OK . Hóy nờu gi thit kt lun ? GT KL AB > CD, OH AB ; OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 So sỏnh OH v OK GT KL OH < OK, OH AB ; OK CD OH 2 + HB 2 = OK 2 + KD 2 So sỏnh AB v CD D C B A O H K . dây nào nhỏ hơn thì dây đó gần tâm hơn nhỏ hơn thì dây đó gần tâm hơn Hai dây bằng nhau khi và chỉ khi khoảng Hai dây bằng nhau khi và chỉ khi khoảng cách. khoảng cách từ tâm đến mỗi dây của chúng bằng cách từ tâm đến mỗi dây của chúng bằng nhau nhau Trong các dây của một đường tròn dây nào Trong các dây của một

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây, Bài 3 Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Lưu Thị Quỳnh
  Lưu Thị Quỳnh · Vào lúc 03:57 am 18/11/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 06:59 pm 10/12/2013
  Đúng là tài liệu em đang cần!!! :X:X:X
 • williamruoi
  williamruoi · Vào lúc 08:45 am 03/01/2014
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 02:01 am 06/01/2014
  Đúng tài liệu mình cần. tks bạn đã chia sẻ tài liệu
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 04:06 am 06/01/2014
  Cám ơn bạn nha… đúng tài liệu mình đang cần :)
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.263779163361 s. Memory usage = 13.87 MB