Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

tailieuhay_689
tailieuhay_689(10768 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 317
9
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 04:15

Mô tả: BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp sổ) 1. Tên đơn vò (cá nhân):…………………………………………….……………………………Mã đơn vò:…………… 2. Điện thoại:…………………………………………… Fax:………………………………………… . STT Loại giấy tờ, biểu mẫu Số lượng (1) (2) (3) 1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 01-TBH, 03 bản/người) 2. Phiếu giao sổ hoặc thông báo mã số sổ (01 bản) 3. Công văn giải trình lý do những trường hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/…………………… /SO Cán bộ TNHS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 200…. Người nộp hồ sơ (ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT phải được ghi chính xác, đầy đủ các nội dung về nhân thân - Đơn vò sắp xếp tờ khai của từng người theo thứ tự tăng dần của mã số sổ. . BẢNG KÊ HỒ SƠ Loại hồ sơ : Cấp sổ BHXH bắt buộc (theo mẫu mới) (Cho NLĐ mới tham gia BHXH, kể cả NLĐ tăng mới trước 01/01/2009 nhưng chưa được cấp. hợp đã được cấp sổ trong danh sách 02a- TBH nhưng không đề nghò cấp sổ BHXH (01 bản) 4. File dữ liệu: Chuyển bằng đóa , Chuyển bằng USB Số HS: 310/ …………………… /SO

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới, Bảng kê 310 - Hồ sơ cấp BHXH theo mẫu mới

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • enlicious
  enlicious · Vào lúc 10:53 pm 25/12/2013
  Bài của bạn rất có ý nghĩa với mình, cảm ơn bạn đã chia sẻ :x
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 06:05 am 26/12/2013
  Tài liệu thật quý giá, cảm ơn tailieuhay_689 rất nhiều.
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 05:06 pm 27/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 25
  fresh boy 25 · Vào lúc 05:07 am 28/12/2013
  Cám ơn bạn, đúng cái mình tìm
 • Huyen KT
  Huyen KT · Vào lúc 09:33 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn về tài liệu quý báu này!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0757160186768 s. Memory usage = 13.35 MB