bài 1: ham so y=ax2

fresh boy 26
fresh boy 26(8456 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 07:11

Mô tả: Gi¸o viªn: D­¬ng V¨n Tr­êng 1. Ví dụ mở đầu. Trong đó t là thời gian tính bằng giây, s tính bằng mét . . . Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Tại đỉnh tháp nghiêng Pi-da(Pisa), ở I-ta-li-a, Ga-li-lê (G.Gallilei) đã thả hai quả cầu bằng chì có trọng lượng khác nhau để làm thí nghiệm nghiên cứu chuyển động của một vật rơi tự do. Ông khẳng định rằng, khi một vật rơi tự do ( không kể đến sức cản của không khí) , vận tốc của nó tăng dần và không phụ thuộc vào trọng lượng của vật. Quãng đường chuyển động s của nó được biểu diễn gần đúng bởi công thức s = 5t 2 . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). . . . 1. Ví dụ mở đầu. s = 5t 2 Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) a S = a 2 . R S =3,14R 2 t s 1 2 3 4 80 45 20 5 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. s = 5t 2 Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) t s 1 2 3 4 8045205 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). Trong các hàm số sau đây hàm số nào có dạng y=ax 2 (a 0): 1. y = 5x 2 2. y = (m-1)x 2 (biến x) 3. y = xa 2 (biến x) 4. y= -3x 2 5. y = - 7 x 2 6. y = a x 2 m 1 1. Ví dụ mở đầu. Hàm số: y = ax 2 ( a 0 ) Xét hai hàm số sau: y = 2x 2 và y = -2x 2 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 Điền những giá trị tương ứng của y trong hai bảng sau. ?1 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 y=2x 2 18 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 8 2 x Luôn âm Luôn dương x tăng x giảm y tăng y giảm Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x 1 2 3 y=2x 2 8 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 2 18 x Luôn âm Luôn dương x tăng x giảm y tăng y giảm Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 Đối với hàm số y = 2x 2 ?2 8 2 0 2 18 x Luôn âm x tăng y giảm x Luôn dương x tăng y tăng Hàm số y=2x 2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). Đối với hàm số y = - 2x 2 ?2 x Luôn âm x tăng y tăng x Luôn dương x tăng y giảm Hàm số y= -2x 2 đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ). 1. Ví dụ mở đầu. 2. Tính chất của hàm số y = ax 2 ( a 0 ). x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=2x 2 18 8 8 2 0 2 18 x -3 -2 -1 0 1 2 3 y=-2x 2 -18 -8 -8 -2 0 -2 -18 Đối với hai hàm số y = 2x 2 và y= - 2x 2 ?2 Hàm số y= -2x 2 đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. Hàm số y=2x 2 nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Nếu a<0 thì hàm số đồng biến khi x<0 và nghịch biến khi x>0. Nếu a>0 thì hàm số nghịch biến khi x<0 và đồng biến khi x>0. Tổng quát, hàm số y = ax 2 (a 0) xác định với mọi x thuộc R, có tính chất sau: a>0 nghịch biến khi x<0 đồng biến khi x>0. a<0 đồng biến khi x<0 nghịch biến khi x>0. Chương iv: Chương iv: hàm số y = ax 2 ( a 0 ). phương trình bậc hai một ẩn . Đ1 hàm số y = ax 2 ( a 0 ).

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bài 1: ham so y=ax2, bài 1: ham so y=ax2, bài 1: ham so y=ax2

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan03
  luanvan03 · Vào lúc 03:20 pm 26/10/2013
  Mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm :)
 • meo.uno
  meo.uno · Vào lúc 12:00 am 01/12/2013
  Cám ơn fresh boy 26 nhé! mình đang cần
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 04:28 am 13/12/2013
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 05:41 am 27/12/2013
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy.
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 12:42 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều nhé! Tài liệu hay lắm :x
Đăng ký

Generate time = 0.0837128162384 s. Memory usage = 13.81 MB