Bài 34 : Phát tán của quả và hat.

fresh boy 43
fresh boy 43(8476 tài liệu)
(12 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2013, 13:11

Mô tả: Chào mừng các Chào mừng các thầy cô thầy cô Đã đến dự giờ thăm lơp 6B Đã đến dự giờ thăm lơp 6B Sinh häc Sinh häc : : TiÕt 35 TiÕt 35 : : Bµi Bµi 34: 34: Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t I I   Kh¸I niÖm : Ph¸t t¸n lµ Kh¸I niÖm : Ph¸t t¸n lµ g× ? g× ? Lµ hiÖn t­îng qu¶ vµ h¹t ®­îc Lµ hiÖn t­îng qu¶ vµ h¹t ®­îc chuyÓn ra xa gèc c©y mÑ . chuyÓn ra xa gèc c©y mÑ . II II   C¸c c¸ch ph¸t t¸n C¸c c¸ch ph¸t t¸n qu¶ vµ h¹t . qu¶ vµ h¹t .  Qu¶ tù ph¸t t¸n . Qu¶ tù ph¸t t¸n .  Qu¶ h¹t ph¸t t¸n nhê giã. Qu¶ h¹t ph¸t t¸n nhê giã.  Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®én vËt Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®én vËt C©u hái C©u hái Cho c¸c vÝ dô vÝ dô qu¶ nhê tù ph¸t Cho c¸c vÝ dô vÝ dô qu¶ nhê tù ph¸t t¸n , ph¸t t¸n nhê giã vµ nhê ®éng t¸n , ph¸t t¸n nhê giã vµ nhê ®éng vËt. vËt. Tr¶ lêi : Tr¶ lêi : 1. 1. Qu¶ tù ph¸t t¸n : Qu¶ bãng n­íc, Qu¶ tù ph¸t t¸n : Qu¶ bãng n­íc, qu¶ ®Ëu xanh,… qu¶ ®Ëu xanh,… 2. 2. Qu¶ ph¸t t¸n nhê giã : qu¶ chß, Qu¶ ph¸t t¸n nhê giã : qu¶ chß, qu¶ bå c«ng anh,… qu¶ bå c«ng anh,… 3. 3. Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®éng vËt : Qu¶ Qu¶ ph¸t t¸n nhê ®éng vËt : Qu¶ æi, qu¶ ít, cµ chua,… æi, qu¶ ít, cµ chua,… Chú ý : Chú ý : Ngoài ra con người cũng đã Ngoài ra con người cũng đã giúp quả và hạt phát tán đi giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển ở khắp rất xa và phát triển ở khắp nơi. nơi. III III câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi sách giáo khoa : : Câu 1: Câu 1: Quả và hạt được Quả và hạt được phát tán nhờ đọng vật có phát tán nhờ đọng vật có đặc điểm gì ? đặc điểm gì ? Trả lời câu hỏi 1 : Trả lời câu hỏi 1 : Có những đặc điểm : Có những đặc điểm : - Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm để Có màu sắc sặc sỡ, có mùi thơm để lôI cuốn động vật. lôI cuốn động vật. - Vỏ cứng nên không bị tiêu hoá, Vỏ cứng nên không bị tiêu hoá, chúng theo phân động vật phát tán chúng theo phân động vật phát tán khắp nơi. khắp nơi. - Một số loài có gai, móc hoặc lông Một số loài có gai, móc hoặc lông để bám vào lông động vât. để bám vào lông động vât. C©u hái 2 : t­ duy s¸ng C©u hái 2 : t­ duy s¸ng t¹o t¹o  Ng­êi ta nãi r»ng : Nh÷ng h¹t r¬i Ng­êi ta nãi r»ng : Nh÷ng h¹t r¬i chËm th­êng ®­îc giã mang ®i xa chËm th­êng ®­îc giã mang ®i xa h¬n h¬n §iÒu ®ã ®óng hay sai ? V× sao ? §iÒu ®ã ®óng hay sai ? V× sao ? . chua,… Chú ý : Chú ý : Ngoài ra con người cũng đã Ngoài ra con người cũng đã giúp quả và hạt phát tán đi giúp quả và hạt phát tán đi rất xa và phát triển. rất xa và phát triển ở khắp nơi. nơi. III III câu hỏi sách giáo khoa câu hỏi sách giáo khoa : : Câu 1: Câu 1: Quả và hạt được Quả và hạt được phát tán

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài 34 : Phát tán của quả và hat., Bài 34 : Phát tán của quả và hat., Bài 34 : Phát tán của quả và hat.

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Ngọc
  Mai Ngọc · Vào lúc 07:20 pm 14/11/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • Trần Thu Hiền
  Trần Thu Hiền · Vào lúc 01:46 am 19/12/2013
  Đã chia sẽ lên facebook rồi nhé
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 01:22 pm 24/12/2013
  Tài liệu rất chi tiết và dễ hiểu. Cảm ơn bác nhìu nhìu ^^
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 08:36 pm 27/12/2013
  Thanks bạn nhìu nha, rất hợp nhu cầu hì hì
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 03:15 am 30/12/2013
  Sẽ chia sẻ website này cho bạn bè, người thân biết để hỗ trợ tốt cho họ tìm kiếm tài liệu tham khảo
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0786008834839 s. Memory usage = 13.84 MB