bài 7 lop 8

fresh boy 10
fresh boy 10(8485 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 31
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 16 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/10/2013, 17:11

Mô tả: Welcome to our Welcome to our teachers ! teachers ! Presented by : Tran Xuan Tuong Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Lesson 1: Getting started - Listen and read Getting started - Listen and read ----------------------- 1. Getting started Getting started 1. Stadium 2. Drug store 3. Wet market 4. Hairdresser’s 5.Swimming-pool 6.Grocery store - b - d - c - e - f - a Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read ----------------------- 2. Listen and read Listen and read 2.1 . Newwords . +/ neighborhood ( n ) khu phố, khu dân cư +/ serve ( v ) phục vụ +/ pancake ( n ) bánh xèo, bánh dán +/ delicious = tasty ( adj ) ngon Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read ----------------------- * Checking vocabulary : What and where pancake neighbor hood serve delicious = tasty Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- * Pre – questions: a. How long has Nam lived in that neighborhood ? b. Where does Na want to go ? Tuesday, November 9 th ,2010 listen to the tape then practice in pairs Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- * Answer key: a. How long has Nam lived in that neighborhood ? b. Where does Na want to go ? →He has lived there for 10 years. →She wants to go to a restaurant. Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Lesson 1: Getting started- Listen and read Lesson 1: Getting started- Listen and read --------------- --------------- Task 1: Complete the sentences a. Na is ……….to the neighborhood. b. She and her family arrived …………. c. Na’s mother is very ……. d. There is a …………… in the area. e. The restaurant serves food from…… f. Nam thinks the …………… are tasty. new last week tired restaurant Hue pancakes Tuesday, November 9 th ,2010 . Xuan Tuong Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Lesson 1: Getting started -. e - f - a Tuesday, November 9 th ,2010 Unit 7: MY NEIGHBORHOOD Unit 7: MY NEIGHBORHOOD P P eriod 38 eriod 38 - - Lesson 1: Getting started- Listen and

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bài 7 lop 8, bài 7 lop 8, bài 7 lop 8

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 04:59 am 31/10/2013
  Tài liệu này tham khảo được.
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 02:44 am 22/11/2013
  Cảm ơn đồng chí naz, tài liệu nè mình đang cần may quá^^
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 06:37 am 24/12/2013
  Phải nói là tài liệu nào của fresh boy 10 cũng hay hết ý! tks bạn nhiều
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 09:48 pm 26/12/2013
  Hay quá, cảm ơn fresh boy 10. Rất bổ ích
 • fresh boy 42
  fresh boy 42 · Vào lúc 10:09 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn nhé, hi vọng bạn sẽ có nhiều tài liệu hay như thế này để chia sẻ cho mọi người.
Đăng ký

Generate time = 0.111526012421 s. Memory usage = 13.66 MB