Người gác rừng tí hon

Eric Schmidt
Eric Schmidt(9116 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 57
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/10/2013, 22:11

Mô tả: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: - Em hiểu câu thơ Em hiểu câu thơ “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt “Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào” như thế nào ? ngào” như thế nào ? - Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều Hai dòng thơ cuối bài, tác giả muốn nói đến điều gì về công việc của bầy ong ? gì về công việc của bầy ong ? - Nêu nội dung chính của bài thơ ? Nêu nội dung chính của bài thơ ?  Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu . bài cũ: Kiểm tra bài cũ: Thứ bảy ngày 13 tháng 11 năm 2010 Tập đọc: NGƯỜI GÁC RỪNG TÍ HON Nguyễn Thị Cẩm Châu

— Xem thêm —

Xem thêm: Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon, Người gác rừng tí hon

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.13025093078613 s. Memory usage = 17.58 MB