Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8

fresh boy 40
fresh boy 40(8367 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 363
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 10 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2013, 13:11

Mô tả: i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - Theo em ­íc m¬ lµ g×? - ¦íc m¬ lµ nh÷ng ®iÒu mong muèn tèt ®Ñp nhÊt cña con ng­êi. - Trong cuéc sèng mäi ng­êi ®Òu cã ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước mơ của mình Em hãy kể về ước mơ của mình cho các bạn cùng biết ? cho các bạn cùng biết ? i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. T×m vµ chän néi dung ®Ò tµi i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - Hình thức: + Bố cục chặt chẽ. + Màu sắc hài hoà. + Đậm nhạt phong phú. - Nội dung: + Có chủ đề rõ ràng. + Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn nội dung có ấn tượng sâu sắc để vẽ. 2.Vẽ mảng chính, mảng phụ. 3.Vẽ hình cho phù hợp với nội dung. 4.Vẽ màu: Màu theo ý thích, phù hợp với nội dung. . ­íc m¬. i. Tìm và chọn nội dung đề tài i. Tìm và chọn nội dung đề tài - - Em hãy kể về ước mơ của mình Em hãy kể về ước mơ của mình cho các bạn cùng biết. Thể hiện được ước mơ. cách vẽ 1.Chọn nội dung có ấn tượng sâu sắc để vẽ. 2 .Vẽ mảng chính, mảng phụ. 3 .Vẽ hình cho phù hợp với nội dung. 4 .Vẽ màu: Màu theo

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8, Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8, Vẽ tranh đề tài: Ước mơ của em-MT 8

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 08:58 pm 07/11/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • phạm yen
  phạm yen · Vào lúc 09:30 am 20/12/2013
  Download nhanh thật
 • fresh boy 7
  fresh boy 7 · Vào lúc 10:01 am 23/12/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Tài liệu khá hữu ích
 • fresh boy 10
  fresh boy 10 · Vào lúc 05:20 pm 25/12/2013
  Tài liệu hay, tải về ngâm cứu thôi
 • fresh boy 22
  fresh boy 22 · Vào lúc 03:31 pm 27/12/2013
  Cảm ơn bạn rất nhiều, hi, rất hay!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0699470043182 s. Memory usage = 13.84 MB