Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

tailieuhay_489
tailieuhay_489(11542 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 12
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2013, 13:15

Mô tả: ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu STP/HT-2006-CMC.4 Xã/phường:………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Huyện/quân:………… Tỉnh/thành phố:…… Ngày……tháng……năm…… Số:……/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VIỆC NHẬN CHA, MẸ, CON ( BẢN CHÍNH ) ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận:…………………của ông/bà…………………………… ……………………………………………………………………………………………… QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Công nhận người có tên dưới đây: Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: . Quốc tịch: . Quê quán: . Nơi thường trú/tạm trú: Số Giấy CMND/Hộ chiếu: . Là của người có tên dưới đây: Họ và tên: .Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Dân tộc: . Quốc tịch: . Quê quán: . Nơi thường trú/tạm trú: Số Giấy CMND/Hộ chiếu: . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:…………… Quyển số:…………… Cán bộ Tư pháp hộ tịch TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH …………………… ………………… . . 2003; Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; Xét đề nghị công nhận việc nhận: …………………của. chiếu: . Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Vào Sổ đăng ký việc nhận cha, mẹ, con Số:…………… Quyển số:…………… Cán bộ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính), Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính), Mẫu quyết định công nhận việc nhận cha- mẹ -con (Bản chính)

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 04:56 pm 03/12/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 01:18 pm 17/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 04:27 pm 25/12/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 11:17 am 28/12/2013
  Tài liệu hữu ích quá, up lên cho bạn nào chưa biết nhé
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 03:48 am 30/12/2013
  Thanks nhiều nha bạn, tài liệu rất hữu ích
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.100839853287 s. Memory usage = 13.81 MB