Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

fresh boy 27
fresh boy 27(8493 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 8
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 20 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 04:11

Mô tả: Company LOGO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Giới thiệu quy định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tháng 6/2007 NỘI DUNG 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVTH 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh giá, xếp loại GVTH 4) Tổ chức thực hiện 4) Tổ chức thực hiện 1) Cấu trúc văn bản Quy định Chuẩn NNGVTH 1) Cấu trúc văn bản Quy định Chuẩn NNGVTH 2) Giới thiệu nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH 2) Giới thiệu nội dung Chuẩn nghề nghiệp GVTH Cấu trúc văn bản Chuẩn  Gồm 4 chương, 14 điều - Chương I: Quy định chung: 4 điều Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp GVTH Điều 3: Mục đích ban hành Chuẩn Điều 4: Giải thích từ ngữ Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở Việt Nam Chuẩn nghề nghiệp Lĩnh vực Lĩnh vực Lĩnh vực Yêu cầu Yêu cầu Yêu cầu Tiêu chí Tiêu chí Tiêu chí Yêu cầu Yêu cầu Tiêu chí Tiêu chí Chương II Các yêu cầu của Chuẩn NNGVTH Năng lực nghề nghiệp của GVTH Lĩnh vực 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, Lối sống Lĩnh vực 2: Kiến thức Lĩnh vực 3: Kỹ năng sư phạm Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống  1: Nhận thức tư tưởng chính trị về trách nhiệm công dân, nhà giáo với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc  2: Chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước  3: Chấp hành quy chế, quy định của ngành  4: Đạo đức nhà giáo, yêu nghề, chí tiến thủ trong nghề nghiệp  5: Thương yêu học sinh, quan hệ hợp tác với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và nhân dân Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức  6 Kiến thức cơ bản  7 Kiến thức nghiệp vụ sư phạm  8 Kiến thức kiểm tra, đánh giá  9 Kiến thức chính trị, xã hội, nhân văn 10 Kiến thức địa phương. Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kỹ năng sư phạm  11: Kỹ năng lập kế hoạch và soạn bài  12: Kỹ năng tổ chức dạy học trên lớp  13: Kỹ năng làm công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.  14: Kỹ năng giao tiếp, ứng xử  15: kỹ năng lập, bảo quản, sử dụng hồ sơ gi¸o dôc vµ gi¶ng d¹y. Chương III. Tiêu chuẩn xếp loại, quy trình đánh giá Điều 8: Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu cầu, lĩnh vực: - Tiêu chí: Tốt, Khá, Trung bình, Kém - Yêu cầu - Lĩnh vực Điều 9: Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học Lấy mức thấp nhất của lĩnh vực làm mức chung - Xuất sắc, - Khá, - Trung bình, - Kém : có 1 trong 3 lĩnh vực xếp Kém hoặc vi phạm 1 trong các điều không được làm Điều 10: Quy trình đánh giá, xếp loại - Thời điểm đánh giá: định kỳ vào cuối năm học - Quy trình: + Giáo viên tự đánh giá, xếp loại, ghi phiếu (phần dành cho gv) + Tổ chuyên môn nhận xét, góp ý kiến, ghi kết quả đánh giá vào phiếu; lấy ý kiến đối với tiêu chí có điểm 4,9 và điểm 3,10 (toàn trường) + Hiệu trưởng thực hiện đánh giá, xếp loại + Trường hợp chưa đồng ý với kết luận của HT, người GV cần đưa ra minh chứng hoặc có quyền khiếu nại để được kiểm tra, đánh giá lại . dụng Điều 2: Chuẩn nghề nghiệp GVTH Điều 3: Mục đích ban hành Chuẩn Điều 4: Giải thích từ ngữ Chuẩn nghề nghiệp GVTH ở Việt Nam Chuẩn nghề nghiệp Lĩnh. Company LOGO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN TIỂU HỌC Giới thiệu quy định BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tháng 6/2007 NỘI DUNG 3) Tiêu chuẩn, quy trình đánh

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • BasicEnglishForEveryone
  BasicEnglishForEveryone · Vào lúc 06:55 pm 24/11/2013
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy.
 • Mai Ngọc
  Mai Ngọc · Vào lúc 04:26 pm 18/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • williamruoi
  williamruoi · Vào lúc 07:28 pm 29/12/2013
  Cám ơn tài liệu của bạn. đúng cái mình đang cần hì hì 
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 11:44 am 31/12/2013
  Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
 • fresh boy 40
  fresh boy 40 · Vào lúc 11:45 am 31/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều, tài liệu này rất quý báu với mình, hihi
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.215655088425 s. Memory usage = 13.35 MB