Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị

fresh boy 0
fresh boy 0(8513 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 21
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: DOC
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2013, 07:11

Mô tả: PHÒNG GD & ĐT ĐAM RÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /QĐ - LT Đạ tông, ngày 18 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Liêng Trang HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS LIÊNG TRANG Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng trường trung học, quy định tại Điều 19, Điều 21 ban hành theo Quyết định số 07/2007/BGD&ĐT ngày 2 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học. Căn cứ văn bản số 35/BC-PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về Báo cáo tổng kết năm học 2009 – 2010 và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 – 2011; văn bản số 76/CV-PGD&ĐT ngày 27/8/2010 của phòng Giáo dục và Đào tạo Đam Rông về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2010 – 2011. Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang năm học 2010 – 2011 gồm các ông(bà) có tên sau: 1. Ông PHAN VĂN DIỄN Hiệu trưởng Trưởng ban 2. Bà NGUYỄN THỊ MỘNG TRINH Phó Hiệu trưởng Phó Trưởng ban 3. Ông DƯƠNG ĐỨC THANH CT Công Đoàn Thành viên 4. Ông ĐỖ THỪA TRÍ Tổ trưởng Thành viên 5. Bà LÊ THỊ MÙI Tổ trưởng Thành viên 6. Bà NGUYỄN THỊ KIM YẾN Tổ trưởng Thành viên 7. Ông NGUYỄN HỮU SƠN Tổ trưởng Thành viên 8. Ông TRẦN ĐÔNG GIANG Tổ trưởng Thành viên 9. Bà NGUYỄN THỊ QUỲNH Tổ trưởng Thành viên 10. Bà NGUYỄN THỊ KIM LOAN BT Đoàn TN Thành viên 11. Bà KIM THỊ DƯƠNG TPT Đội Thành viên Điều 2: Ban Kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang có nhiệm vụ: Trực tiếp thực hiện nghiệp vụ kiểm tra nội bộ trường học theo sự phân công của Trưởng ban và thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thanh tra, kiểm tra của ngành cấp trên. Điều 3: Văn phòng trường THCS Liêng Trang, các bộ phận công tác có liên quan và các ông(bà) có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./. Nơi nhận: - Phòng GD (b/c); - Như điều 3; - Lưu VT. Hiệu trưởng . TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số /QĐ - LT Đạ tông, ngày 18 tháng 9 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường THCS Liêng Trang. nghị của bộ phận chuyên môn, bộ phận văn phòng nhà trường. QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Nay thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Trường THCS Liêng Trang năm

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị, Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị, Quyết định thành lập ban kiểm tra nội bộ đơn vị

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Phạm thảo
  Phạm thảo · Vào lúc 02:10 pm 29/11/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • Hòn Mốc
  Hòn Mốc · Vào lúc 10:45 am 15/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, những tài liệu này rất hữu ích!
 • Mèo lười
  Mèo lười · Vào lúc 08:03 pm 18/12/2013
  Mình đang rất cần những tài liệu thế này , cảm ơn bạn nhé vì đã chia sẻ
 • fresh boy 2
  fresh boy 2 · Vào lúc 09:32 pm 01/01/2014
  Cám ơn các bác nhé, rất bổ ích, hy vọng sẽ còn nhiều bài viết hay như thế này
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 03:02 am 02/01/2014
  Tài liệu hữu ích quá, up lên cho bạn nào chưa biết nhé
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0706808567047 s. Memory usage = 13.35 MB