bài 3: xác suất của biến cố

fresh boy 12
fresh boy 12(8489 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 4
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 9 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 02:11

Mô tả: KIỂM TRA BÀI CŨ: Gieo ngẫu nhiên một đồng tiền cân đối và đồng chất hai lần. 1)Xác định không gian mẫu và n( ) 2)Xác định các biến cố: a) A:”Mặt sấp xuất hiện hai lần” và tính b) B:”Mặt sấp xuất hiện đúng một lần” và tính c) C:”Mặt sấp xuất hiện ít nhất một lần” và tính d) D: “Mặt ngửa xuất hiện ở lần gieo đầu” và tính Ω Ω ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) n B n Ω ( ) ( ) n C n Ω ( ) ( ) n D n Ω ĐÁP ÁN 1) 2) a) và b) và c) và d) và = { } , , ,SS NN SN NSΩ = ( ) 4n Ω = { } A SS= ( ) ( ) n A n = Ω 1 4 { } ,B SN NS= ( ) ( ) n B n = Ω 2 4 1 2 = { } , ,C SS SN NS = ( ) ( ) n C n Ω 3 4 = { } ,D NN NS= ( ) ( ) n D n Ω 1 2 = 2 4 Chọn câu đúng trong các câu sau: PT x – 2 = 0 có nghiệm là: a.x = 2 c.x = 1 b.x = 3 d.x = 4 Đây là một phép thử Gọi A :” Chọn được câu đúng” B :” Chọn được câu sai” { , , , }a b c d Ω= ( ) 4n Ω = ( ) 1n A = ( ) 3n B = 1 ( ) ( ) 4 ( ) n A P A n = = Ω 3 ( ) ( ) 4 ( ) n B P B n = = Ω XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ I/Định nghĩa cổ điển của xác suất 1)Định nghĩa: Giả sử A là biến cố liên quan đến phép thử chỉ có hữu hạn kết quả đồng khả năng xuất hiện. Ta gọi tỉ số là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A) ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) ( ) n A P A n = Ω *Chú ý: n(A) là số phần tử của A, là số các kết quả có thể xảy ra của phép thử. ( )n Ω 2. Ví dụ: Ví dụ 1: Từ một hộp 4 quả cầu a, 2 quả cầu b, 2 quả cầu c. Lấy ngẫu nhiên một quả. kí hiệu: A: “lấy được quả ghi chữ a” B: “lấy được quả ghi chữ b” C: “lấy được quả ghi chữ c” Tính xác suất của các biến cố A,B và C a a a a b b c c n(A)=4 n(C)=2 n(B)=2 8)( =Ωn ( ) ( ) ( ) n A p A n ⇒ = Ω ( ) ( ) ( ) n B p B n ⇒ = Ω ( ) ( ) ( ) n C p C n ⇒ = Ω Giải: 4 1 8 2 = = 2 1 8 4 = = 2 1 8 4 = = Ví du 2 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của các biến cố sau : A:”Mặt chẵn xuất hiện” B:”Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3” C:”Xuất hiện mặt có số chấm không bé hơn 3” Ví du 2 : Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất của các biến cố sau : A:”Mặt chẵn xuất hiện” B:”Xuất hiện mặt có số chấm chia hết cho 3” C:”Xuất hiện mặt có số chấm không bé hơn 3” n(A)=3 n(C)=4 n(B)=2 6)( =Ωn ( ) ( ) ( ) n A p A n ⇒ = Ω ( ) ( ) ( ) n B p B n ⇒ = Ω ( ) ( ) ( ) n C p C n ⇒ = Ω Giải 3 6 = 1 2 = 2 6 = 1 3 = 4 6 = 2 3 = II/Tính chất của xác suất 1)Định lí: a) b) với mọi biến cố A c)Nếu A và B xung khắc thì *Hệ quả: Với mọi biến cố A ta có: ( ) 0, ( ) 1P P φ = Ω = 0 ( ) 1P A ≤ ≤ ( ) ( ) ( )P A B P A P B∪ = + ( ) 1 ( )P A P A= − Ví dụ3: Một hộp chứa 20 quả c u đánh số từ 1 đến 20. ầ Lấy ngẫu nhiên một quả. Tính xác suất a)A:”Nhận được quả cầu ghi số chẵn” b)B:”Nhân được quả câu ghi số chia hết cho 3” c) d) C:”Nhận được quả cầu ghi số không chia hết cho 6” A B ∩ a) A={2,4,6,8,10,12,14,16,18,20} => n(A)=10 b) B={3,6,9,12,15,18} => n(B)=6 ( ) ( ) ( ) n A p A n ⇒ = Ω 10 3 20 6 )( )( )( == Ω =⇒ n Bn Bp 20)( =Ωn Giải 10 1 20 2 = = { } 3).(18,12,6.) =⇒= BAnBAc 20 3 )( ).( ).( = Ω =⇒ n BAn BAp d) Ta có biến cố C và A.B là hai biến cố đối 20 17 20 3 1).(1)( =−=−=⇒ BApCp . 3 ( ) ( ) 4 ( ) n B P B n = = Ω XÁC SUẤT CỦA BIẾN CỐ I/Định nghĩa cổ điển của xác suất 1)Định nghĩa: Giả sử A là biến cố liên quan đến phép thử chỉ có. là xác suất của biến cố A, kí hiệu là P(A) ( ) ( ) n A n Ω ( ) ( ) ( ) n A P A n = Ω *Chú ý: n(A) là số phần tử của A, là số các kết quả có thể xảy ra của

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bài 3: xác suất của biến cố, bài 3: xác suất của biến cố, bài 3: xác suất của biến cố

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • nguyentrungknm
  nguyentrungknm · Vào lúc 08:24 am 14/12/2013
  Chuẩn luôn. Rất hay cho người bắt đầu.
 • bocapdangiu
  bocapdangiu · Vào lúc 02:45 am 22/12/2013
  Cám ơn bạn nhé! Hy vọng bạn tích cực chia sẻ thêm tài liệu hay nữa!
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 06:38 am 22/12/2013
  Cảm ơn bạn nhiều lằm, mình đang tìm tài liệu này
 • fresh boy 35
  fresh boy 35 · Vào lúc 06:31 am 29/12/2013
  Cám ơn anh,tìm thấy hi vọng với môn này rồi 
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 10:30 am 29/12/2013
  Càng xem nhiều tài liệu càng thấy yêu trang web này! thật sự vô cùng hữu ích. Cảm ơn bạn!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.111192941666 s. Memory usage = 13.35 MB