HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

fresh boy 32
fresh boy 32(8404 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 11
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 23 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 12:11

Mô tả: Hãy trình bày quá trình ra đời của các tổ chức Cộng sản trong năm 1929 ở Việt Nam ? Ý nghĩa của sự kiện đó ? Ý nghĩa của sự kiện đó ? - 3/1929: - 3/1929: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời tại Hà Nội Chi bộ Cộng sản đầu tiên ra đời tại Hà Nội - - 9/1929 9/1929 , , Những Đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng Những Đảng viên tiên tiến của Tân Việt cách mạng đảng thành lập thành lập Đông Dương CS liên đoàn. Đông Dương CS liên đoàn. - - 1-9 1-9 / / 5/1929: 5/1929: Tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội VNCMTN, đoàn ĐB Tại Đại hội lần thứ Nhất của Hội VNCMTN, đoàn ĐB Bắc kỳ kiến nghị cần cải tổ Hội VNCMTN và thành lập Đảng Cộng Bắc kỳ kiến nghị cần cải tổ Hội VNCMTN và thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận sản nhưng không được chấp nhận . . - 17/ - 17/ 6/ 1929 6/ 1929 : : Các tổ chức CS ở Bắc kì thành lập Các tổ chức CS ở Bắc kì thành lập Đông Dương CS Đông Dương CS đảng đảng - 8/1929 - 8/1929 , , Tổng bộ và kì bộ Nam kỳ thành lập Tổng bộ và kì bộ Nam kỳ thành lập An Nam CS đảng An Nam CS đảng Quá trình ra đời các tổ chức Cộng sản ở Việt Nam trong năm 1929: - - Đến 1929 Đến 1929 : : PT DTDC Phát triển mạnh mẽ PT DTDC Phát triển mạnh mẽ Sự ra đời ba tổ chức cộng sản phản ánh xu thế phát triển khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc ở Việt Nam. Xu hướng Xu hướng vô sản vô sản chiếm vai trò chủ đạo trong phong trào cách chiếm vai trò chủ đạo trong phong trào cách mạng Việt Nam. mạng Việt Nam. Các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, Các tổ chức hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau, phong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ. phong trào cách mạng có nguy cơ bị chia rẽ. Cách mạng Việt Nam sẽ làm gì để giải quyết tình hình trên? Bài 15 PHONG TRÀO DÂN TỘC DÂN CHỦ Ở VIỆT NAM TỪ NĂM 1925 ĐẾN NĂM 1930 III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị Hãy trình bày hoàn cảnh triệu tập Hội nghị thành lập Đảng? Hãy trình bày hoàn cảnh triệu tập Hội nghị thành lập Đảng? III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị - Năm 1929, ở VN 3 tổ chức CS ra đời, hoạt động riêng rẽ, tranh giành ảnh hưởng, CM Việt Nam có nguy cơ bị chia rẽ - Đầu năm 1930, Nguyễn Ái Quốc từ Xiêm về Trung Quốc, chủ động triệu tập các ĐB ĐDCSĐ và ANCSĐ đến Cửu Long để bàn việc hợp hợp nhất các tổ chức CS. - Từ 6/1- 8/2/1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc chủ trì HN thành lập Đảng. Thống nhất thành một Đảng CS. Nguyễn Ái Quốc Đại biểu của Đông Dương Cộng sản đảng Đại biểu của An Nam Cộng sản đảng Lê Hồng Sơn Nguyễn Đức Cảnh Trịnh Đình Cửu Nguyễn Thiệu Châu Văn Liêm III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị Nhóm 3: Nhóm 3: Hãy nêu ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời? Hãy nêu ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời? b/ Nội dung Hội nghị: b/ Nội dung Hội nghị: Nhóm 2: Nhóm 2: Trình bày những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính Trình bày những nội dung cơ bản của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng? trị đầu tiên của Đảng? Nhóm 1: Nhóm 1: Trình bày những nội dung chủ yếu của Hội nghị thành Trình bày những nội dung chủ yếu của Hội nghị thành lập Đảng? lập Đảng? . thành lập Đảng? Hãy trình bày hoàn cảnh triệu tập Hội nghị thành lập Đảng? III. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. CỘNG SẢN VIỆT NAM RA ĐỜI 2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị a/ Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị b/ Nội dung Hội nghị:

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • EnglishCertificate123
  EnglishCertificate123 · Vào lúc 11:51 am 04/12/2013
  Cảm ơn bạn, những tài liệu mà bạn chia sẻ đều rất bổ ích
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 06:20 am 09/12/2013
  Cảm ơn bạn về thông tin bổ ích này
 • ma.nu.kute
  ma.nu.kute · Vào lúc 07:28 am 19/12/2013
  Cám ơn nhiều nhé! Mình đang rất cần tài liệu này!
 • fresh boy 2
  fresh boy 2 · Vào lúc 11:24 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn và 123doc.vn
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 04:55 am 29/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.209823131561 s. Memory usage = 13.36 MB