bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

fresh boy 38
fresh boy 38(8394 tài liệu)
(9 người theo dõi)
Lượt xem 17
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 40 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2013, 17:11

Mô tả: së Gi¸o dôc & §µo t¹o B¾c K¹n Tr­êng THPT Phñ Th«ng GV: m¹c thÞ hång m«n: LÞch Sö Tr­êng THPT Phñ Th«ng Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Bài học hôm nay các em cần nắm được 2 vấn đề: 1. Các giai đoạn phát triển của lịch sử Cam-pu-chia và Lào. 2. Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Lược đồ vương quốc Campuchia I. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố Quốc kì Campuchia 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: Người Cam-pu-chia là ai? họ sống ở đâu? Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: a. Các giai đoạn phát triển của lịch sử: + Từ thế kỷ VI -> 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh đạt nhất? biểu hiện của sự phát triển? + Từ 802 -> 1432: Thời kì Ăng co là giai đoạn phát triển thịnh đạt §Õ quèc ¡ng-co Jayavarman VII 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA:ƯƠ Ố a. C¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña lÞch sö: + Tõ thÕ kû VI -> 802: N­íc Ch©n L¹p TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO + Tõ 802 -> 1432: Thêi k× ¡ng co lµ giai ®o¹n ph¸t triÓn thÞnh ®¹t Cam-pu-chia b­íc vµo suy tho¸i khi nµo? T¹i sao? . Những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và Lào TiÕt 13, Bài 9 : V ƯƠNG QUỐC CAM-PU-CHIA VÀ VƯƠNG QUỐC LÀO 1. V NG QU C CAM-PU-CHIA: ƯƠ Ố Lược đồ vương. 802: Nước Chân Lạp Tiết 13, Bi 9 : V NG QUC CAM-PU-CHIA V VNG QUC LO Quá trình lập nước Cam-pu-chia diễn ra ntn? Giai đoạn nào Cam-pu-chia phát triển thịnh

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao, bai 9 Vuong quoc Cam-pu-chia va vuong quoc Lao

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • locvung
  locvung · Vào lúc 11:23 am 28/10/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • fresh boy 12
  fresh boy 12 · Vào lúc 06:04 am 19/11/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • fresh boy 13
  fresh boy 13 · Vào lúc 07:23 am 20/12/2013
  Thanks nhìu! tới hôm nay mới tìm được web tài liệu tin cậy!hehe
 • fresh boy 24
  fresh boy 24 · Vào lúc 07:52 pm 29/12/2013
  Mình cũng thấy tài liệu rất bổ ích. TKs
 • fresh boy 45
  fresh boy 45 · Vào lúc 08:44 pm 29/12/2013
  Cái này hay quá. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0783689022064 s. Memory usage = 13.81 MB