Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the.

fresh boy 47
fresh boy 47(8371 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 38
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 25 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/10/2013, 12:11

Mô tả: 1 Naờm hoùc: 2009 2010 Tiết 57 Bài 54 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể 2 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ Hãy điền tên các động vật vào chỗ ( .) cho thích hợp: 1. Động vật thuộc ngành động vật nguyên sinh, hệ hô hấp, tuần hoàn, thần kinh, sinh dục đều chưa phân hoá. Đó là . 2. Động vật thuộc ngành ruột khoang, hệ hô hấp và tuần hoàn chưa phân hoá, thần kinh mạng lưới, tuyến sinh dục chưa có ống dẫn, đó là . 3.Động vật thuộc ngành giun đốt, hô hấp bằng da, tim chưa có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín,thần kinh chuỗi hạch, tuyến sinh dục có ống dẫn.Là . 4.Động vật thuộc ngành chân khớp, hô hấp có hệ ống khí, hệ tuần hoàn hở, thần kinh hình chuỗi hạch, tuyến sinh dục có ống dẫn, Đó là . Trùng biến hình Thuỷ tức Giun đất Châu chấu 3 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ 5. Các động vật thuộc ngành ĐVcó xương sống: 5.1- Hô hấp bằng mang, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . 5.2- Hô hấp bằng da và phổi, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . 5.3- Hô hấp bằng phổi, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là và . 5.4- Hô hấp bằng phổi và ống khí, tim có tâm nhĩ và tâm thất, hệ tuần hoàn kín, hệ thần kinh hình ống, tuyến sinh dục có ống dẫn, là . Cá chép ếch đồng Thằn Lằn Thỏ Chim bồ câu 4 Như vậy, qua phần kiểm tra bài cũ các em một lần nưa nhận thấy các ngành động vật đã học có các hệ cơ quan dần dần phức tạp và hoàn chỉnh. đó chính là sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật. Bài học hôm nay sẽ làm rõ vấn đề đó. TiÕt 57 - Bµi 54 TiÕt 57 - Bµi 54 : : TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ thÓ thÓ 6 I I . So sánh một số hệ cơ quan của động . So sánh một số hệ cơ quan của động vật: vật: Hoạt động nhóm Các hệ cơ quan của động vật có đặc điểm gì? Em hãy quan sát tranh hình 54.1 SGK, hoàn thành bảng trang 176 SGK. 7 I. So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt I. So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt Quan s¸t h×nh 54.1 SGK, hoµn thµnh vµo « trèng: 8 9 Tên ĐV Ngành Hô hấp Tuầnhoàn Thần kinh sinh dục Trùng biến hình Thuỷ tức Giun đất Châu chấu Cá chép ếch đồng Thằn lằn Chim bồ câu Thỏ ĐVNS Chưa phân hoá Chưa phân hoá Chưa phân hoá Chưa phân hoá Ruột khoang Chưa phân hoá Chưa phân hoá Hình mạng lưới Tuyến không có ống dẫn Giun đốt Da Tim đơn giản, TH kín Chuỗi hạch Tuyến có ống dẫn Chân khớp Hệ ống khí Tim đơn giản, TH hở Chuỗi hạch Tuyến có ống dẫn ĐVCXS Mang Tim có 1TN, 1TT, tuần hoàn kín Tuyến có ống dẫn ĐVCXS Tim có 2TN, 1TT, tuần hoàn kín ĐVCXS Hình ống Hình ống ĐVCXS ĐVCXS Tim có 2TN, 1TT, Tuần hoàn kín Tim có 2TN, 2TT, tuần hoàn kín Tim có 2TN, 2TT, tuần hoàn kín Hình ống Hình ống Hình ống Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn Tuyến có ống dẫn phổi phổi, túi khí phổi Da, phổi 10 I I . So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña . So s¸nh mét sè hÖ c¬ quan cña ®éng vËt ®éng vËt Tõ ngµnh ®éng vËt nguyªn sinh ®Õn ngµnh ®éng vËt cã x­¬ng sèng c¸c hÖ c¬ quan cña ®éng vËt cã cÊu t¹o nh­ thÕ nµo? . sự tiến hóa về tổ chức cơ thể của động vật. Bài học hôm nay sẽ làm rõ vấn đề đó. TiÕt 57 - Bµi 54 TiÕt 57 - Bµi 54 : : TiÕn ho¸ vÒ tæ chøc c¬ TiÕn ho¸. 1 Naờm hoùc: 2009 2010 Tiết 57 Bài 54 : Tiến hóa về tổ chức cơ thể 2 I. Kiểm tra bài cũ I. Kiểm tra bài cũ Hãy điền tên các động vật vào chỗ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the., Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the., Tiet 57 - Bài 54: Tien hoa ve to chuc co the.

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Thanh Dịu
  Thanh Dịu · Vào lúc 11:18 am 03/04/2014
  thanks, tui chép y nghuyên lun, chia sẻ thê nhìu bài nhé
  Trả lời
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 07:58 am 30/11/2013
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • idom
  idom · Vào lúc 09:31 am 04/12/2013
  Bác đúng là một tấm gương lớn kiếm tiền không khó chỉ cần bạn chịu khó đấy ạ :))
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 03:07 pm 08/12/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • Vu Thi Minh
  Vu Thi Minh · Vào lúc 03:43 am 22/12/2013
  Cám ơn bạn nhiều, mình cũng đang quan tâm vấn đề này. Tài liệu rất bổ ích.
 • fresh boy 19
  fresh boy 19 · Vào lúc 09:01 am 24/12/2013
  Mình cũng thấy tài liệu rất bổ ích. TKs
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.096508026123 s. Memory usage = 13.36 MB