Tính chất đường phân giác trong tam giác

fresh boy 21
fresh boy 21(8361 tài liệu)
(10 người theo dõi)
Lượt xem 24
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 12:11

Mô tả: Tr­êng THCS Hïng S¬n Tr­êng THCS Hïng S¬n Tr­êng THCS Hïng S¬n Tr­êng THCS Hïng S¬n Tiết 40 KIỂM TRA BÀI CŨ KIỂM TRA BÀI CŨ 1. Hãy phát biểu đònh lý đảo và hệ quả của đònh lý Ta – lét. Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam và đònh ra trên hai cạmh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác. Đònh lý đảo Hệ quả Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành mộ tam giác mới có ba cạnh tương ứng tỷ lệ với ba cạnh của tam giác đã cho. B’ A’ A B O 6 8 3 x 2. Tìm x trong hình vẽ dưới đây ? +)Ta có A’B’//AB ( vì cùng vuông góc AA’) +) p dụng hệ quả của đònh lý Ta lét ta có: Hay Vậy x = 4 ' ' 'A B OA AB OA = 3 8.3 4 8 6 6 x x= ⇒ = = Giải A B C D 3 6 TiÕt 40: TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c TiÕt 40: TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c TiÕt 40: TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c TiÕt 40: TÝnh chÊt ®­êng ph©n gi¸c cña tam gi¸c AB AC DB AC 1. Định lí 1. Định lí Dựng đường phân giác AD của góc A, đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số và ?1 Vẽ tam giác ABC, biết: AB = 3 cm; AC = 6 cm; 0 ˆ 100A = 3 1 6 2 AB AC = = 2,4 1 4,8 2 DB DC = = Suy ra: AB BD AC DC = Ta có: D A B C 3 6 2,4 4,8 100 0 ?1. Vẽ tam giác ABC biết: AB = 3cm; AC = 6cm; Dựng đường phân giác AD của góc A (bằng compa, thước thẳng), đo độ dài các đoạn thẳng DB, DC rồi so sánh các tỉ số và µ 0 A 100 = AB AC DB DC Định lí: Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy hai cạnh kề hai đoạn ấy A B C D 3 6 E Vì BE//AC nên (Slt) Suy ra Do đó ∆ABE cân tại B, suy ra BE = AB (1) EACAEB ˆ ˆ = AEBEAB ˆ ˆ = GT ∆ABC , AD là tia phân giác của KL ˆ ( )BAC D BC ∈ DB AB BC AC = Áp dụng hệ quả của định lý Ta lét Đối với tam giác DAC ta có: (2) Từ (1) và (2) suy ra ( pcmĐ ) DB BE BC AC = DB AB DC AC = Chứng minh Qua đỉnh B vẽ đường thẳng song song với AC, cắt đường thẳng AD tại E. Ta có: EACEAB ˆˆ = (gt) 2. 2. Chú ý: Chú ý: Định lý vẫn đúng đối với tia phân giác của góc ngoài của tam giác. ' ( ) ' D B AB AB AC D C AC = ≠ C D’ E’ A B Xem hình 23a a/ Tính b/ Tính x khi y = 5 A B C D yx 3,5 7,5 x y a/. AD là tia phân giác trong của góc A Ta có hệ thức: AB DB AC DC = 3,5 7,5 x y ⇔ = Gi iả b/. Thay y = 5 vào hệ thức, ta được: 3,5 3,5.5 7,5 7,5 5 3,5.5 2,33 7,5 x x x x = ⇔ = ⇔ = ⇔ = ?2 Tớnh x trong hỡnh 23b 3 D E F 5 H x 8,5 DE HE DF HF = 5 3 8,5 3 Hay x = 5( 3) 3.8,5 5 15 25,5 5 40,5 8,1 x x x x = = = = Ta coự DH laứ tia phaõn giaực cuỷa : ã EDF Gi i ?3 . 0 A 100 = AB AC DB DC Định lí: Định lí: Trong tam giác, đường phân giác của một góc Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành. tại điểm M trên BC sao cho : BM/MC = 3/4 Theo tính chất đường phân giác của tam giác thì AM là tia phân giác cần dựng . . M M 3cm 3cm 4cm 4cm HƯỚNG DẪN

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tính chất đường phân giác trong tam giác, Tính chất đường phân giác trong tam giác, Tính chất đường phân giác trong tam giác

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Quỳnh Lưu
  Quỳnh Lưu · Vào lúc 01:13 am 21/12/2013
  Chi tiết và bổ ích!
 • Hồng Dung
  Hồng Dung · Vào lúc 03:05 pm 02/01/2014
  Download nhanh thật
 • totoa10
  totoa10 · Vào lúc 07:45 pm 02/01/2014
  Chuẩn vodka men rồi.
 • fresh boy 9
  fresh boy 9 · Vào lúc 08:10 pm 02/01/2014
  Cảm ơn bạn đã đăng tài liệu,! Hic, tài liệu quý thế này mà bây giờ mới tìm thấy.
 • fresh boy 44
  fresh boy 44 · Vào lúc 08:12 pm 02/01/2014
  Cảm ơn bạn nhiều, tài liệu này rất quý báu với mình, hihi
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0985989570618 s. Memory usage = 13.35 MB