Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

fresh boy 49
fresh boy 49(8414 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 85
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 6 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2013, 21:11

Mô tả: Bµi 1: TÝnh )20 0, 4 0,05a + + 7 )100 6 100 b + + 4 6 )26 10 100 c + + C¸ch 1: )20 0, 4 0,05a + + 20, 4 0, 05 20, 45 = + = C¸ch 2: )20 0, 4 0,05a + + 20 (0, 4 0,05) 20 0, 45 20, 45 = + + = + = C¸ch 3: )20 0, 4 0,05a + + 20 0, 05 0, 4 20,05 0, 4 20, 45 = + + = + = 100 6 0, 07 106 0, 07 106,07 = + + = + = 26 0, 4 0,06 26, 4 0, 06 26, 46 = + + = + = Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6,15 4,09 15, 2 > = > < Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung 3,8 7 6,251 0,89 6 2 65 21 Trong phép chia này, thương là 0,89 và số dư là: Bài 3: Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng A. 0,21 B. 0,021 C. 21 D. 2,1 Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × )45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x = :x Thø ba ngµy 30 th¸ng 11 n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Chµo c¸c em, chóc c¸c em ch¨m ngoan häc giái! . ngày 30 tháng 11 năm 2010 Toán Luyện Tập chung Bµi 4: T×m )0,8 4,8 10a x× = × ) 45 : 15 :10b x = 0,8 48x× = 45 : 1,5x = 45 :1,5x = 48 : 0,8x = 60x = 30x. n¨m 2010 To¸n LuyÖn TËp chung Bài 2: Điền dấu >;<; = thích hợp vào chỗ chấm: 4 3 5 1 15 25 1 4 10 3 6 20 3,69 6, 15 4,09 15, 2

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15, Toán 5 Luyện tập chung tuần 15

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hòn Hâm
  Hòn Hâm · Vào lúc 08:42 pm 27/11/2013
  Có được như thế này thì còn gì bằng :D
 • Sao Băng
  Sao Băng · Vào lúc 01:10 am 30/11/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 08:32 am 23/12/2013
  Tài liệu này quá hay và quá bổ ích... cảm ơn bạn rất nhìu ^^
 • fresh boy 14
  fresh boy 14 · Vào lúc 05:26 pm 26/12/2013
  He he bài này hay up lên nào
 • fresh boy 29
  fresh boy 29 · Vào lúc 05:47 pm 26/12/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.1064889431 s. Memory usage = 13.83 MB