Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

fresh boy 39
fresh boy 39(8514 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 281
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 15 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2013, 14:11

Mô tả: Tr­êng tiÓu häc Thuû An SV: Vò ThÞ Nguyªn K33B_GDTH Thứ Thứ n¨m n¨m ngày 9 tháng 12 năm 2010 ngày 9 tháng 12 năm 2010 Vë tËp vÏ 3 Thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2010 Mỹ thuật Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ hình vào mảng Bước 3: Vẽ chi tiết. Bước 4: Vẽ màu. 2. c¸ch vÏ Hình vẽ to quá. Hình vẽ nhỏ Hình vẽ nhỏ và lệch về một bên Hình vẽ vừa phải, bố cục đẹp. 3. s¾p xÕp bè côc . Bài 12: Vẽ tranh đề tài 1 . T × m c h ä n n é i d u n g ® Ò t µ i Bøc tranh nµo vÏ vÒ ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam ? Tranh 2 Tranh 3 Tranh 4 Tranh 1 . Tranh 1 H·y t×m ®©u lµ h×nh ¶nh chÝnh, ®©u lµ h×nh ¶nh phô ? Tranh 3 Tranh 2 Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo ? Bước 1: Phác mảng chính phụ Bước 2: Vẽ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam, Bai: VE tranh theo de tai ngay nha giao viet nam

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 05:01 pm 11/12/2013
  Tài liệu này hay đấy nhi. :)
 • ChiếpChiếp
  ChiếpChiếp · Vào lúc 10:59 am 20/12/2013
  Tìm mãi mới thấy bài mẫu. Cảm ơn bạn nhiều.
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 03:16 pm 25/12/2013
  Chưa đọc nhưng thấy tài liệu khá dài và có lẽ viết khá chi tiết, cảm ơn chủ topic đã chia sẻ :)
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 06:45 am 27/12/2013
  Càng xem nhiều tài liệu càng thấy yêu trang web này! thật sự vô cùng hữu ích. Cảm ơn bạn!
 • fresh boy 49
  fresh boy 49 · Vào lúc 04:53 pm 28/12/2013
  Tài liệu hay quá. Tiếc là chưa đủ điều kiện để down
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.320260047913 s. Memory usage = 13.85 MB