Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

fresh boy 22
fresh boy 22(8451 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 42
4
Tải xuống 2,000₫
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 36 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 03:11

Mô tả: TÝnh chÊt hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau A C O B 2 1 2 1 O O’ O O’ O O’ O B C O’ TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau: A C O B 2 1 2 1 . 2 O 1 O , 2 A 1 A AC, AB vuông)góccạnh -huyền(cạnh ACO ABO chungOA ROC OB tuyến)tiếp chất(tính 90 C B :có ACO vàABO Xét 0 === = == == Cho hình vẽ, trong đó AB, AC theo thứ tự là tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thằng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình. Bài tập 1: TiÕt 28: tÝnh chÊt cña hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau 1. §Þnh lÝ vÒ hai tiÕp tuyÕn c¾t nhau : §Þnh lÝ: NÕu hai tiÕp tuyÕn cña mét ®­êng trßn c¾t nhau t¹i mét ®iÓm th× : + §iÓm ®ã c¸ch ®Òu hai tiÕp ®iÓm. + Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn. + Tia kÎ tõ t©m ®i qua ®iÓm ®ã lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai bµn kÝnh ®i qua c¸c tiÕp ®iÓm. A C O B 2 1 2 1 Tia kÎ tõ ®iÓm ®ã ®i qua t©m lµ tia ph©n gi¸c cña gãc t¹o bëi hai tiÕp tuyÕn Hãy nêu cách tìm tâm của một miếng gỗ hình tròn bằng thước phân giác Bài tập 2: C¸ch lµm - §Æt miÕng gç h×nh trßn tiÕp xóc víi hai c¹nh cña th­íc. . hai. Cách làm - Đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn -. hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước. - Kẻ theo tia phân giác của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn - Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, Chương II - Bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Luận văn 6789
  Luận văn 6789 · Vào lúc 05:39 pm 30/11/2013
  Tài liệu rất hữu ích, cảm ơn bác nhiều nhé, đang tìm file này cho bài làm . Thank! 
 • ChiếpChiếp
  ChiếpChiếp · Vào lúc 08:09 am 01/12/2013
  Tài liệu Chương II - Bài 6: Tính chất của hai... rất hữu ích! Cảm ơn bạn rất nhiều :x :x :x
 • sun209
  sun209 · Vào lúc 08:00 pm 27/12/2013
  Cám ơn fresh boy 22 nhiều nhé, rất bổ ích!
 • fresh boy 0
  fresh boy 0 · Vào lúc 03:44 am 29/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích, thank u so much !!!
 • fresh boy 31
  fresh boy 31 · Vào lúc 05:28 am 29/12/2013
  Tài liệu nghe coi bộ hot quá......... down về liền
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 1.40903997421 s. Memory usage = 13.36 MB