LTVC LOP 2 TUAN 30

fresh boy 11
fresh boy 11(8430 tài liệu)
(8 người theo dõi)
Lượt xem 1
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 24 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2013, 03:11

Mô tả: Giáo viên : LẠI THỊ SEN BÀI 30 :Nhận Biết Cây Cối Và Các Con Vật BÀI CŨ BÀI CŨ MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 1. Kể tên một số loài vật sống dưới nước ? 1. Kể tên một số loài vật sống dưới nước ? - Cá, tôm, cua, trai, sò, ốc, hến, nghêu, - Cá, tôm, cua, trai, sò, ốc, hến, nghêu, mực , bạch tuộc … mực , bạch tuộc … 2. Kể tên một số loài vật sống ở nước ngọt 2. Kể tên một số loài vật sống ở nước ngọt (ở ao, hồ, sông) ? (ở ao, hồ, sông) ? - Cá lóc, cá rô, cá tra, tôm sú, ốc đồng, - Cá lóc, cá rô, cá tra, tôm sú, ốc đồng, cua đồng… cua đồng… 3. Kể tên một số loài vật sống ở nước mặn 3. Kể tên một số loài vật sống ở nước mặn (ở biển) ? (ở biển) ? - Cá thu, cá ngừ, tôm hùm, cua, trai, sò, - Cá thu, cá ngừ, tôm hùm, cua, trai, sò, ốc biển, hến, sò … ốc biển, hến, sò … BÀI MỚI BÀI MỚI Nhận biết cây cối Nhận biết cây cối và các con vật và các con vật THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI THAÛO LUAÄN NHOÙM ÑOÂI     62 63 Nhận biết các loại cây và Nhận biết các loại cây và các con vật trong từng tranh các con vật trong từng tranh YÊU CẦU YÊU CẦU 1. Caây phöôïng vó 2. Caây phong lan 3. Caây boâng suùng 4. Caây rau muoáng 5. Con caù . phượng Cây phượng vó vó 2 2 Cây phong lan Cây phong lan 3 3 Cây bông Cây bông súng súng 4 4 Cây rau Cây rau muống muống Bảng 2 Bảng 2 Các con vật có thể. Điền kết quả quan sát , Điền kết quả quan sát , thảo luận vào 2 bảng sau : thảo luận vào 2 bảng sau : Bảng 1 Bảng 1 Cây cối có thể sống ở đâu? Cây cối

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: LTVC LOP 2 TUAN 30, LTVC LOP 2 TUAN 30, LTVC LOP 2 TUAN 30

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 10:00 pm 16/11/2013
  Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cuốn sách hay
 • Lê Thị Hồng Dự
  Lê Thị Hồng Dự · Vào lúc 07:32 pm 27/12/2013
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
 • ant123
  ant123 · Vào lúc 01:23 am 29/12/2013
  Hy vọng bạn sẽ chia sẻ thêm nhiều tài liệu bổ ích.
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 05:53 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
 • Mèo Tung Tẩy
  Mèo Tung Tẩy · Vào lúc 08:42 am 31/12/2013
  Tài liệu chuẩn và kỹ. Cảm ơn bạn đã chia sẻ :)
Đăng ký

Generate time = 0.119384050369 s. Memory usage = 13.35 MB