Gián án tho tet dang vao nha

Robert Boyle
Robert Boyle(8966 tài liệu)
(16 người theo dõi)
Lượt xem 37
3
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2013, 07:11

Mô tả: PHÒNG GD&ĐT BUÔN MA THUỘT PHÒNG GD&ĐT BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TÊ TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TÊ PHÒNG GD&ĐT BUÔN MA THUỘT PHÒNG GD&ĐT BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TÊ TRƯỜNG MẦM NON QUỐC TÊ Giáo viên: Giáo viên: Trần Thị Hằng Trần Thị Hằng Giáo viên: Giáo viên: Trần Thị Hằng Trần Thị Hằng Bài thơ: Bài thơ: Nguyễn Hồng Kiên Nguyễn Hồng Kiên HOA ĐÀO HOA ĐÀO HOA MAI HOA MAI TẾT ĐANG VÀO NHÀ TẾT ĐANG VÀO NHÀ Hoa đào trước ngõ Hoa đào trước ngõ Cười vui sáng hồng Cười vui sáng hồng Hoa mai trong vườn Hoa mai trong vườn Rung rinh cánh trắng Rung rinh cánh trắng Sân nhà đầy nắng Mẹ phơi áo hoa Em dán tranh gà Em dán tranh gà Ông treo câu đối Ông treo câu đối Tết đang vào nhà Sắp thêm một tuổi Đất trời nở hoa. Đầu bài Đầu bài . vui sáng hồng Cười vui sáng hồng Hoa mai trong vườn Hoa mai trong vườn Rung rinh cánh trắng Rung rinh cánh trắng Sân nhà đầy nắng Mẹ phơi áo hoa Em dán. Rung rinh cánh trắng Sân nhà đầy nắng Mẹ phơi áo hoa Em dán tranh gà Em dán tranh gà Ông treo câu đối Ông treo câu đối Tết đang vào nhà Sắp thêm một

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án tho tet dang vao nha, Gián án tho tet dang vao nha, Gián án tho tet dang vao nha

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.1262378692627 s. Memory usage = 17.59 MB