Gián án Bài 41: HẠT KÍN-ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

fresh boy 42
fresh boy 42(8414 tài liệu)
(6 người theo dõi)
Lượt xem 35
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 13 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:12

Mô tả: Bài 41 : hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức. - Phát hiện được nh ng tính chất đặc trưng của cây hạt kín là có hoa và qu với hạt được giấu kín trong qu . Từ đó phân biệt sự khác nhau cơ b n gi a cây Hạt trần và cây Hạt kín. - Nêu được sự đa dạng của cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh s n của cây Hạt kín. - Biết cách quan sát một cây hạt kín. 2. Kỹ n ng . - Rèn luyện kỹ n ng quan sát và kỹ n ng khái quát hoá. 3.Thái độ. - Giáo dục ý thức b o vệ cây xanh. II. ồ dùng dạy học. Mẫu vật: các cây hạt kín ( nếu nhỏ nhổ c cây, nếu cây to th ỡ cắt một cành có c cơ quan sinh s n) -Kính lúp cầm tay, dao con kim nhọn. III. Hoạt động dạy học Hoạt động 1. Quan sát cây có hoa. - Gv chia nhóm Hs, tổ chức cho các nhóm quan sát mẫu vật đã chuẩn bị ở các nhóm, kết hợp với quan sát b ng h ỡnh để điền nội dung thích hợp vào b ng sau: a. C¬ quan sinh d­ìng. ST T C©y D¹ng th©n D¹ng rÔ KiÓu l¸ G©n l¸ C¸n h hoa Quả (nÕu cã) N¬i sèn g                                   Các dạng lá Khoai lang Rễ Chùm Rễ trống Rễ cọc Thân củ Thân bò Thân bò Thân đứng Thân rễ b. C¬ quan sinh s nả . - Hs quan s¸t mÉu vµ xem b ng hằ ình ®iÒn néi dunh thÝch hîp vµo b ng sau:ả STT Hoa Sè ®µi Sè c¸nh hoa ( Sè trµng hoa) Sè nhÞ Sè nhôy                         . Bài 41 : hạt kín - đặc điểm của thực vật hạt kín I. Mục tiêu bài học. 1. Kiến thức. - Phát hiện được nh ng tính chất đặc trưng của cây hạt kín là. các cây Hạt kín? 2. Nêu đặc điểm chung của cây Hạt kín. So sánh với cây Hạt trần thấy được sự tiến hoá của cây Hạt kín. Kết luận: - Sự khác nhau của cơ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Gián án Bài 41: HẠT KÍN-ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN, Gián án Bài 41: HẠT KÍN-ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN, Gián án Bài 41: HẠT KÍN-ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT HẠT KÍN

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 07:22 pm 15/12/2013
  Nhìn chung toàn bộ thì ổn, còn đôi chỗ phải chỉnh sửa, nhưng có thể dựa vào sườn này để hoàn thiện. Thanks bạn!
 • Meo
  Meo · Vào lúc 10:15 pm 18/12/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • xuxu
  xuxu · Vào lúc 12:42 pm 21/12/2013
  Cám ơn bác nhiều lắm, em đang cần cái này.
 • VinhNguyen
  VinhNguyen · Vào lúc 06:41 am 24/12/2013
  Tài liệu của bạn rất cần thiết với mình. Cảm ơn bạn đã đăng bài!
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 10:46 pm 27/12/2013
  Thanks bạn, tài liệu hay lắm
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.098461151123 s. Memory usage = 13.81 MB