Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT

fresh boy 21
fresh boy 21(8361 tài liệu)
(11 người theo dõi)
Lượt xem 47
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 31 | Loại file: PPT
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:11

Mô tả: I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị - Các triều đại phong kiến phương Bắc:Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện và cử quan lại cai trị đến cấp huyện. I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) Triệu Đà Tần Thủy Hoàng Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định nhà Hán giành độc lập tự chủ (Tranh Đông Hồ) Sau đó nhà Hán sai Mã Viện đem quân sang đàn áp và cai trị nước ta càng hà khắc hơn. CÁC CHÂU KI MI PHONG CHÂU GIAO CHÂU TR NGƯỜ CHÂU ÁI CHÂU DI N CHÂUỄ HOAN CHÂU PHÚC L C CHÂUỘ 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị Mục đích của các triều đại phong kiến phương Bắc ? - Các triều đại phong kiến phương Bắc:Triệu, Hán, Tùy, Đường đều chia nước ta thành các quận, huyện và cử quan lại cai trị đến cấp huyện. Sáp nhập đất nước Âu Lạc cũ vào bản đồ Trung Quốc. I.CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CỦA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ THẾ KỶ II TCN ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ X) b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa *Chính sách bóc lột về kinh tế: - Thi hành chính sách bóc lột, cống nạp nặng nề. - Cướp đoạt ruộng đất,cưỡng bức nhân dân ta cày cấy,thực hiện chính sách đồn điền. - Nắm độc quyền muối và sắt. - Quan lại đô hộ ra sức bóc lột dân chúng để làm giàu. Nhận xét về chính sách bóc lột của chính quyền đô hộ? Đó là một chính sách bóc lột, vơ vét triệt để và tàn bạo. 1. Chế độ cai trị a. Tổ chức bộ máy cai trị * Chính sách đồng hóa về văn hóa. - Truyền bá Nho giáo, mở lớp dạy chữ Nho. - Bắt nhân dân ta phải thay đổi phong tục, tập quán theo người Hán. - Đưa nhiều nho sĩ,quan lại người Hán vào đất Âu Lạc cũ sinh sống . - Áp dụng luật pháp hà khắc và thẳng tay đàn áp các cuộc đấu tranh của nhân dân ta. Mục đích của chính quyền phong kiến phương Bắc ? nhằm đồng hóa dân tộc Việt Nam. 1. Chế độ cai trị a.Tổ chức bộ máy cai trị b. Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hoá về văn hoá * Chính sách bóc lột về kinh tế . ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC. ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ,VĂN HÓA,XÃ HỘI VIỆT NAM BÀI 15 THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC(TỪ

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT, Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT, Bài soạn Bài 15 Thời bắc thuộc và cuộc đấu tranh giành DLDT

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • NT2
  NT2 · Vào lúc 11:05 am 08/12/2013
  Quá hay luôn bạn!!!
 • daimabao90
  daimabao90 · Vào lúc 04:45 am 16/12/2013
  Moa moa moa, cảm ơn bạn nhiều nhen :x
 • fresh boy 4
  fresh boy 4 · Vào lúc 12:20 pm 19/12/2013
  Tài liệu hay thật đấy
 • fresh boy 18
  fresh boy 18 · Vào lúc 08:10 pm 29/12/2013
  Cám ơn bro nhiều nhé, cứ tiếp tục phát huy như này nhé ^^
 • fresh boy 27
  fresh boy 27 · Vào lúc 08:38 pm 29/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0784709453583 s. Memory usage = 13.81 MB