Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9

Archimedes
Archimedes(9216 tài liệu)
(13 người theo dõi)
Lượt xem 6
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/12/2013, 17:11

Mô tả: Đề Kiểm Tra Chơng III Môn : Đại số 9 Thời gian 45 phút Đề sô 1: Bài 1. Nêu các bớc giảI bài toán bằng cách lập hệ phơng trình. Trong các bơc đó b- ớc nào quan trọng nhất ? . Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau : 2x - 3y = 1 7x - 3y = 5 a ) b ) -x + 4y = 7 + 2 x 3 y = 2 Bài 3. Xác định hệ số a, b trong hệ phơng trình. ãx + by = -4 Bx ay = 8 Biết rằng hệ có nghiệm duy nhất (x;y)= (2; -1) Bài 4. Hai xí nghiệp theo kế hoạch phảI làm tổng cộng 360 dụng cụ. Thực tế xí nghiệp I vợt kế hoạch 10%, xí nghiệp II vợt kế hoạch 15%, do đó cả hai xí nghiệp đã làm đợc tổng cộng 404 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phảI làm theo kế hoạch. Đề số 2: Bài 1. Thế nào là phơng trình bậc nhất hai ẩn ? Cho ví dụ. Phơng trình bậc nhất hai ẩn có bao nhiêu nghiệm ? Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau a ) 4x + 7y = 16 b ) ( 5 + 2)x + y =3 - 5 4x 3y = -24 -x + 2y =6 - 2 5 Bài 3. Cho hệ phơng trình : Kx y = 8 x + y = 1 Với giá trị nào của k thì hệ phơng trình có nghiệm là : ( x; y ) = ( 2 ; -1 ) Bài 4. Một ô tô đI từ A đến B với vận tốc xác định và thời gian đã định. Nừu vận tốc ô tô giảm 10 km/h thì thời gian tăng 45 phút, nếu vận tôc ô tô tăng 10 km/h thì thời gian giảm 30 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô . . nhất ? . Bài 2. GiảI các hệ phơng trình sau : 2x - 3y = 1 7x - 3y = 5 a ) b ) -x + 4y = 7 + 2 x 3 y = 2 Bài 3. Xác định hệ số a, b trong hệ phơng trình. ãx. Đề Kiểm Tra Chơng III Môn : Đại số 9 Thời gian 45 phút Đề sô 1: Bài 1. Nêu các bớc giảI bài toán bằng cách lập hệ phơng trình.

— Xem thêm —

Xem thêm: Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9, Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9, Gián án de kiem tra chuong 3 dai so 9

Lên đầu trang
Đăng ký

Generate time = 0.10075378418 s. Memory usage = 17.51 MB