Gián án * ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ CHƯƠNG II

fresh boy 6
fresh boy 6(6415 tài liệu)
(3 người theo dõi)
Lượt xem 4
Lượt xem 4 | Tải 0 | 4 trang | Loại file DOC
Thêm vào bộ sưu tập
Tải xuống miễn phí
0

Gửi bình luận

Bình luận

Chi tiết

Danh mục: Toán học

Số trang: 4 trang

Loại file: DOC

Ngày đăng: 02/12/2013, 20:12

Mô tả: KIỂM TRA 15’ ( Đề số 01) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 2 1 3 1 4 2 x x x x + + − = − + b. ( ) ( ) 2 1 5 2 3 2 7 0x x x x+ − + − − + = Câu 2. vẽ đồ thị hàm số: 2 1y x= + BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA 15’ ( Đề số 02) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 2 1 2 1 1 1 x x x x + + − = − + b. ( ) ( ) 2 1 5 4 2 5 2 0x x x x− − + − − + = Câu 2. vẽ đồ thị hàm số: 2 2y x x= − + BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA 15’ ( Đề số 03) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 1 3 2 9 3 x x x x + + + = − − b. ( ) ( ) 1 4 2 2 3 8 0x x x x+ − + − − + = Câu 2. vẽ đồ thị hàm số: 2 4 3y x x= − + BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA 15’ ( Đề số 04) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 2 1 3 3 4 2 x x x x + + + = − − b. ( ) ( ) 2 3 3 2 2 3 3 5 0x x x x+ − − − − + = Câu 2. vẽ đồ thị hàm số: 2 2 1y x x= − + − BÀI LÀM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… . KIỂM TRA 15 ( Đề số 01) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 2 1 3 1 4 2 x x x x. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… KIỂM TRA 15 ( Đề số 02) Câu 1. Giải các phương trình sau: a. 2 2 2 1 2 1 1 1 x x x x

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Gián án * ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ CHƯƠNG II, Gián án * ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT ĐẠI SỐ CHƯƠNG II

Lên đầu trang
 • Cam nang kinh doanh
  Cam nang kinh doanh · Vào lúc 03:58 am 21/12/2013
  Xin cám ơn các bạn nhiều, mình đang cần lắm ^^
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 10:39 am 24/12/2013
  Luận văn có nội dung bao quát, đầy đủ ý. good.
 • fresh boy 17
  fresh boy 17 · Vào lúc 07:37 am 26/12/2013
  Chúc bạn sức khỏe dồi dào để up nhiều tài liệu hay cho cộng đồng. Thanks!!!!!
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 07:21 am 27/12/2013
  Cám ơn bạn nhé! Hy vọng bạn tích cực chia sẻ thêm tài liệu hay nữa!
 • fresh boy 36
  fresh boy 36 · Vào lúc 11:44 am 28/12/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))

Tài liệu liên quan

Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0812449455261 s. Memory usage = 13.84 MB