Tài liệu Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ppt

tailieuhay_3689
tailieuhay_3689(6734 tài liệu)
(0 người theo dõi)
Lượt xem 0
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 05:15

Mô tả: VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Số: 3366/VPCP-KTTH V/v cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị TP.Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành-Suối Tiên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2007 Kính gửi: - Bộ Tài chính; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 1800/UBND- ĐT ngày 29 tháng 3 năm 2007, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số 2776/BKH-KTĐN ngày 24 tháng 4 năm 2007 và 65/BKH-KTĐN ngày 04 tháng 1 năm 2007, Bộ Tài chính tại các văn bản số 2197/BTC-KTĐN ngày 08 tháng 2 năm 2007 và 7054/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 5 năm 2007, Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 2482/BGTVT-KTĐN ngày 10 tháng 5 năm 2007 về cơ chế vốn vay ODA cho Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Suối Tiên (Dự án), thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Về cơ chế vốn vay áp dụng đối với Dự án: a) Áp dụng cơ chế ngân sách cấp phát cho phần xây dựng kết cấu hạ tầng đường sắt, bao gồm: các công trình xây dựng đường sắt, trong đó có toàn bộ kiến trúc hoàn chỉnh từ nền đường đến kiến trúc tầng trên là ray của tuyến đường; hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt, nhà ga, hệ thống cung cấp truyền tải và thu hồi điện trên tuyến và các hạng mục gắn liền với kết cấu hạ tầng. b) Áp dụng cơ chế cho vay lại đối với các hạng mục liên quan trực tiếp đến việc khai thác, vận hành của nhà kinh doanh vận tải, bao gồm: đề pô, đoàn tàu, hệ thống máy bán vé và kiểm soát vé. 2. Về điều kiện cho vay lại: Đồng ý Dự án được áp dụng các điều kiện cho vay lại vốn vay (đồng tiền vay lại, lãi suất vay lại, thời hạn vay lại và hình thức vay lại) như đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 2197/BTC-TCĐN ngày 8 tháng 2 năm 2007. 3. Về giá trị cho vay lại: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xác định cụ thể giá trị cho vay lại đối với Dự án sau khi Hợp đồng thầu được ký kết và các thủ tục phê duyệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản hoàn thành theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: - Như trên; - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng); - VPCP: BTCN, PCN: Nguyễn Quốc Huy, các Vụ CN, QHQT, Website Chính phủ; - Lưu: VT, KTTH (3). KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM (Đã ký) Nguyễn Quốc Huy . các thủ tục phê duyệt giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản hoàn thành theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ Số: 3366/VPCP-KTTH V/v cơ chế tài chính đối với dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ppt, Tài liệu Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ppt, Tài liệu Công văn 3366/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ ppt

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • mydoc
  mydoc · Vào lúc 12:16 am 22/12/2013
  Một tài liệu rất hay về teen, các bạn hoàn toàn có thể thành công ngay trong lứa tuổi teen
 • minhvt
  minhvt · Vào lúc 08:07 am 28/12/2013
  Cảm ơn bạn lắm lắm! Mình đang nghiên cứu vấn đề này
 • tranthuhien120990
  tranthuhien120990 · Vào lúc 12:31 am 29/12/2013
  Cảm ơn bạn về thông tin bổ ích này
 • fresh boy 25
  fresh boy 25 · Vào lúc 03:30 am 30/12/2013
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
 • pham lan
  pham lan · Vào lúc 08:07 am 30/12/2013
  Nhà nghèo nhưng cũng phải cố tải về tham khảo :))
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.105103969574 s. Memory usage = 13.84 MB