Tài liệu Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ pdf

tailieuhay_4989
tailieuhay_4989(6833 tài liệu)
(1 người theo dõi)
Lượt xem 3
0
Tải xuống miễn phí
Số trang: 2 | Loại file: DOC
0
Thêm vào bộ sưu tập

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/12/2013, 08:15

Mô tả: CÔNG VĂN CủA CHíNH PHủ Số 1775/CP-KTTH NGàY 24 THáNG 11 NĂM 2004 Về VIệC THựC HIệN Kế HOạCH Và THANH TOáN VốN ĐầU TƯ XÂY DựNG CƠ BảN NĂM 2004 Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ơng của các đoàn thể, Tổng công ty 91. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng. Xét đề nghị của Bộ Tài chính (Công văn số 12710/TC-ĐT ngày 05 tháng 11 năm 2004) về việc thực hiện kế hoạch và thanh toán vốn đầu t xây dựng cơ bản năm 2004, Thủ t- ớng Chính phủ có ý kiến nh sau: 1- Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực hiện của các dự án, các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng thực hiện điều hoà, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu t xây dựng cơ bản năm 2004 theo nguyên tắc sau: - Trên cơ sở tổng mức vốn vốn đầu t đã đợc giao năm 2004, điều hoà kế hoạch vốn giữa các dự án trong Bộ, ngành, địa phơng mình theo hớng cắt giảm vốn của những dự án không đủ thủ tục đầu t, bố trí phân tán, dàn trải hoặc không có khả năng triển khai thực hiện trong năm 2004 để bổ sung cho các dự án cần thiết khác. - Nếu việc điều hoà, điều chỉnh làm thay đổi các chỉ tiêu do Thủ tớng Chính phủ, Bộ trởng Bộ Kế hoạch và Đầu t đã giao thì phải đợc Thủ tớng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu t chấp thuận. 2- Thủ trởng các Bộ, ngành và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng chỉ đạo để thực hiện hết chỉ tiêu kế hoạch vốn đã đợc giao trong năm 2004, không kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2005; chấm dứt tình trạng thi công vợt kế hoạch vốn đầu t đã đợc giao, hoặc thi công công trình ngoài kế hoạch; chỉ đạo các chủ đầu t khẩn tr- ơng hoàn thiện các thủ tục đầu t, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng, khi có khối lợng hoàn thành tiến hành nghiệm thu ngay để thanh toán kịp thời. Cơ quan tài chính có biện pháp đảm bảo nguồn vốn, kịp thời cấp phát cho các dự án đã đợc bố trí trong kế hoạch. 3- Vốn ngân sách của kế hoạch năm 2004 (bao gồm các nguồn vốn bổ sung và tạm ứng) chỉ cấp phát, thanh toán cho khối lợng đã hoàn thành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2004, thời hạn thanh toán đến hết tháng 01 năm 2005. Những khối lợng thực hiện sau ngày 31 tháng 12 năm 2004 phải bố trí để thanh toán vào kế hoạch năm sau. 4- Rút kinh nghiệm việc phân bổ ké hoạch vốn đầu t xây dựng cơ bản năm 2004, trong kế hoạch năm 2005 các Bộ, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng cần nghiêm túc thực hiện đúng vvề thời hạn phân bổ vốn đầu t theo quy định của Luật Ngân sách nhà nớc; theo Chỉ thị số 29/2003/CT-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Thủ tớng Chính phủ về việc chấn chỉnh quản lý đầu t và xây dựng bằng nguồn vốn nhà nớc, tập trung bố trí vốn cho các dự án đã có đủ thủ tục đầu t và xây dựng theo quy định hiện hành, không bố trí phân tán, dàn trải, tập trung vốn cho các dự án hoàn thành đa vào sử dụng năm 2005./. . thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ơng của các đoàn thể, Tổng công ty 91. - Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng. Xét đề nghị của Bộ Tài chính. CÔNG VĂN CủA CHíNH PHủ Số 1775/CP-KTTH NGàY 24 THáNG 11 NĂM 2004 Về VIệC THựC HIệN Kế HOạCH

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ pdf, Tài liệu Công văn 1775/CP-KTTH của Chính phủ pdf

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • luanvan02
  luanvan02 · Vào lúc 02:17 am 15/12/2013
  Tks tác giả nhiều, đang cần cái này lắm ^^
 • iphone
  iphone · Vào lúc 09:23 pm 21/12/2013
  Cảm ơn bạn; tài liệu rất cơ bản và bổ ích
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 01:08 pm 28/12/2013
  Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ tài liệu bổ ích này.
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 08:30 pm 28/12/2013
  Cảm ơn bạn đã share, tài liệu rất hữu ích với mình
 • fresh boy 16
  fresh boy 16 · Vào lúc 12:42 am 30/12/2013
  Bác nào có share nữa nha. Thank Thank
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.254670143127 s. Memory usage = 13.83 MB