Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng doc

tailieuhay_289
tailieuhay_289(11948 tài liệu)
(4 người theo dõi)
Lượt xem 33
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 1 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2013, 08:15

Mô tả: Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr ., ngày tháng năm 200 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” Căn cứ Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương” của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành theo Quyết định số /2008/QĐ – BCT ngày tháng . năm 2008, (1) đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam” cho: .người, có danh sách, bảng tổng hợp và tóm tắt thành tích của cá nhân kèm theo. 1. Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công nhân viên chức trong ngành Công Thương .người. Trong đó: - Đang làm việc: .người, - Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của Nhà nước quy định: người, - Đã chuyển sang ngành khác: người. 2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành Công Thương: .người. 3. Người nước ngoài: người./. Thủ trưởng đơn vị Nơi nhận: (Ký tên và đóng dấu) - Như trên; - Lưu .; (1) Tên Cơ quan đề xuất . Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập. Hạnh phúc Số: /TTr ., ngày tháng năm 200 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng doc, Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng doc, Tài liệu Mẫu Tờ trình đề nghị khen thưởng doc

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • cicinho
  cicinho · Vào lúc 02:25 pm 19/12/2013
  Tài liệu hay giá tốt đấy bác
 • fresh boy 6
  fresh boy 6 · Vào lúc 01:27 am 20/12/2013
  Thanks nhiều nhiều, em cũng là nhân mới đang rất cần tài liệu này
 • fresh boy 15
  fresh boy 15 · Vào lúc 02:37 am 25/12/2013
  Tài liệu hay quá, cám ơn tailieuhay_289
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 10:23 pm 25/12/2013
  Tài liệu rất hữu ích! cảm ơn bạn nhé!
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 11:01 am 26/12/2013
  Hihhii, tài liệu hay lắm, cám ơn bạn nhé
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.124373912811 s. Memory usage = 13.81 MB