Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông

An Thi
An Thi(1008 tài liệu)
(31 người theo dõi)
Lượt xem 62
15
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 74 | Loại file: DOC
0

Gửi bình luận

Bình luận

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2012, 10:12

Mô tả: Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông. Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngNhóm sinh viên thực hiện1. Nguyễn Phong Anh (trưởng nhóm)2. Nguyễn Thị Diệu Thuý3. Nguyễn Thị Lê Quỳnh4. Nguyễn Cẩm Vân5. Nguyễn Thị Bích Ngọc6. Đinh Thuỳ Anh7. Tô Thị Thuý Nga8. Nguyễn Huyền Trang (21/ 9/ 2008)9. Trần Thu Trang10. Nguyễn Thị Hạnh11. Trương Bích Vân12. Phạm Thị Huệ13. Nguyễn Thị Minh Thuý14. Nguyễn Thị Huyền (1986)15. Lương Thị Thanh NgaNhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông1Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngPhân công công việc1. Về nội dung - Nghiên cứu về tập đoàn tư bản truyền thôngNguyễn Thị Hạnh - Nghiên cứu về thị trường thông tin và các hãng truyền thông lớnNguyễn Thị Diệu ThuýNguyễn Huyền TrangTô Thị Thuý NgaĐinh Thùy Anh - Nghiên cứu về sự thống trị thị trường thông tinNguyễn Phong AnhTrần Thu TrangTrương Bích VânNguyễn Thị Minh ThuýPhạm Thị Huệ - Nghiên cứu về hệ quả của sự thống trịNguyễn Thị Lê QuỳnhNguyễn Thị Cẩm VânNguyễn Thị Bích Ngọc - Tìm hiểu phương pháp thuyết trìnhNguyễn Thị HuyềnLương Thị Thanh Nga2. Tổng hợp tài liệu và hoàn thiện bài tiểu luậnNguyễn Phong AnhNguyễn Thị Diệu ThuýNhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông2Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông3. Thuyết trìnhNguyễn Phong AnhNguyễn Thị Diệu ThuýNguyễn Thị Lê QuỳnhNhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông3Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngChương 1: Sự hình thành của các tập đoàn tư bản truyền thông1.1 Tư bản và tư bản truyền thôngTư bản là phần giá trị mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản bằng cách bóc lột sức lao động của công nhân làm thuê. Tư bản là một quan hệ sản xuất phản ánh mối quan hệ giữa tư sản và vô sản. Theo Các Mác thì tư bản không phải là tiền, không phải là máy móc, công cụ, nguyên liệu, hàng hóa, mà là quan hệ sản xuất của xã hội hay một giá trị để tạo ra giá trị thặng dư bằng cách bóc lột công nhân làm thuê. Những máy móc công cụ, nguyên liệu, hàng hóa, khi là tư liệu bóc lột mới là tư bản vì lúc đó những thứ nói trên mới tạo ra giá trị thặng dư. Truyền thông là một ngành sản xuất mang tính tập trung vốn trong đó các hãng truyền thông lớn trên thế giới có ưu thế rõ nét. Dó đó, các hãng truyền thông lớn sẽ thu được khoản lợi nhuận kếch xù khi tham gia đóng góp cổ phần hoặc mua lại thông tin từ các công ty truyền thông nhỏ hơn trong phạm vi quốc gia và trên toàn thế giới. Hiện nay, các nước đều có chính sách mở cửa nên hầu hết các công ty truyền thông nước ngoài đều có thể tham gia cổ phần vào các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất các chương trình trong lĩnh vực này. Ở đây có sự tương tác khá mạnh mẽ giữa các công ty truyền thông với công ty truyền thông, công ty truyền thông với tập đoàn truyền thông và ngược lại. Từ đó dần hình thành các tập đoàn tư bản hoạt động trong lĩnh vực truyền thông. Tư bản truyền thông chính là các tập đoàn truyền thông hoạt động mua bán, thống trị các hãng truyền thông khác với quy mô lớn để tạo ra lợi nhuận. 1.2. Tập đoàn tư bản truyền thông là gìTập đoàn truyền thông hay tập đoàn báo chí thực chất cũng là một tập đoàn kinh tế. Tập đoàn kinh tế có thể hiểu là tổ hợp các công ty hoạt động trong một ngành hay những ngành khác nhau trong phạm vi một nước hay nhiều nước, trong Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông4Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngđó có một “công ty mẹ” nắm quyền lãnh đạo, chi phối hoạt động của các “công ty con” về mặt tài chính và chiến lược phát triển. Tập đoàn là một cơ cấu có chức năng liên kết kinh tế nhằm tăng cường tích tụ, tập trung, tăng khả năng cạnh tranh và tối đa hoá lợi nhuận. Về mặt tổ chức, với hình thức liên kết của nhiều công ty hoạt động trong cùng một ngành, hay những ngành khác nhau trong một nước hay nhiều nước, thông qua sự điều hành chung. Tập đoàn báo chí chính là tập đoàn kinh tế mà báo chí, truyền thông đại chúng là lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính hoặc là một bộ phận tạo thành có ý nghĩa quan trọng, có vai trò độc lập tương đối. Trên thực tế, rất hiếm thấy tập đoàn truyền thông báo chí nào không có hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài lĩnh vực báo chí, truyền thông đại chúng. Vì là tập đoàn kinh tế nên nói chung, sự hình thành của các tập đoàn báo chí cũng xuất phát từ chính những nguyên nhân đã hình thành các tập đoàn kinh tế. Thứ nhất, do sự phát triển của lực lượng sản xuất, trước hết là dưới tác động của cuộc cách mạng khoa học, kỹ thuật và công nghệ, cho phép hình thành việc tổ chức sản xuất mới trên cơ sở vừa chuyên môn hoá vừa tăng cường liên kết giữa các nhà máy, doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.Thứ hai, sự cạnh tranh tất yếu dẫn đến việc liên kết dưới nhiều hình thức khác nhau để tạo ra sức mạnh to lớn hơn, các nguồn lực mạnh mẽ hơn cho các doanh nghiệp, tạo nên khả năng cạnh tranh lớn hơn và tránh rủi ro.Thứ ba, do sự phát triển và tính chất của nền kinh tế thị trường đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn vào nghiên cứu, dự báo, hoạch định chính sách phát triển để đảm bảo sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Công việc này đòi hỏi nguồn lực to lớn mà chỉ có những đơn vị kinh tế có quy mô lớn mới có khả năng thực hiện.1.3. Con đường hình thành và phát triển của các tập đoàn báo chí tại các nước tư bản.Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông5Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngVề cơ bản, các tập đoàn báo chí ở các nước tư bản hình thành trên cơ sở cạnh tranh, tích tụ tư bản, cá lớn nuốt cá bé hoặc các công ty báo chí truyền thông tự nguyện liên kết lại bằng hình thức mua bán hay sáp nhập với nhau nhằm tăng nguồn lực, tạo ra sức mạnh đủ khả năng cạnh tranh để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt. Cũng có thể các quá trình trên diễn ra giữa những tập đoàn kinh tế công nghiệp, thương mại, dịch vụ với các công ty báo chí tuyền thông nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh, tạo ra lợi thế xã hội trong phát triển. Trong nửa đầu của thế kỷ XX, phát thanh và truyền hình chỉ mới ở trình độ sơ khai, báo in là loại hình truyền thông đại chúng quan trọng nhất, giữ vai trò chi phối dư luận xã hội cũng như thị trường báo chí phương Tây. Do các điều kiện kinh tế - xã hội lúc đó cũng như mức độ thu lợi hạn chế mà việc phát triển các tập đoàn báo chí chỉ mới dừng lại mức độ những bước đi đầu tiên. Cho tới nửa sau thế kỷ XX, khi phát thanh và truyền hình phát triển mạnh mẽ đồng thời với sự tăng trưởng kinh tế nhảy vọt ở các nước công nghiệp phát triển, các phương tiện truyền thông đại chúng dần dần coi là những doanh nghiệp có khả năng sinh lợi lớn từ việc bán sản phẩm, dịch vụ và hoạt động quảng cáo. Mặt khác, các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, tăng cường sức mạnh tác động vào xã hội, có khả năng to lớn trong việc tạo ra những ưu thế về chính trị, kinh tế. Đây cũng là những điều kiện thúc đẩy quá trình tập trung hóa các phương tiện thông tin đại chúng, phát triển quy mô, sức mạnh các tập đoàn báo chí đa quốc gia.Trong xu hướng tích tụ và tập trung tư bản ngày nay, các công ty báo chí truyền thông ngày càng bành trướng mạnh mẽ bằng cách mua lại, sáp nhập, thôn tính các công ty nhỏ hơn không đủ sức cạnh tranh. Với việc bỏ ra hàng tỷ đô la, các ông chủ này đã đẩy nhanh những sự tập hợp mới trong lĩnh vực báo chí, truyền thông đại chúng, tạo ra quy mô hoạt động, sức mạnh ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới quốc gia, phạm vi khu vực. Theo số liệu của Công ty nghiên cứu thị trường Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông6Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngDialogic, trong 5 tháng đầu năm 2007, trên toàn thế giới đã ghi nhận 372 bản hợp đồng sáp nhập, mua lại giữa các công ty, tập đoàn báo chí truyền thông với tổng giá trị lên đến 93,8 tỷ USD. Đáng chú ý nhất là hợp đồng sáp nhập giữa Google và Double Click, trị giá 3,1 tỷ USD hồi tháng 4-2007, hợp đồng sáp nhập giữa Yahoo với Right Media trị giá 680 triệu USD. Theo Tom Rosenstiel, Giám đốc Dự án về phát triển năng lực làm báo của Mỹ thì “Thông tin ngày càng nhiều nhưng chủ sở hữu của chúng ngày càng ít đi”.Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông7Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngChương 2Khái quát về thị trường thông tinCác tập đoàn tư bản truyền thông hoạt động trong một địa hạt mà ở đó thứ hàng hóa được đem ra để trao đổi là thông tin. Việc trao đổi và buôn bán thông tin đã được tiến hành ngay từ thời cổ đại nhưng việc thiết lập nên một thị trường riêng biệt cho thứ hàng hoá đặc biệt này là một hiện tượng hoàn toàn mới và vẫn còn tiếp tục được hoàn thiện. Thị trường thông tin ra đời muộn nhưng đang là thị trường ăn khách, có sức hấp dẫn lớn cả với người mua và người bán.2.1 Khái niệmTheo từ điển Tiếng Việt do trung tâm từ điển học kết hợp với nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành thì thị trường là tổng thể nói chung những hoạt động mua bán, trao đổi và lưu thông hàng hoá. Theo đó, thị trường thông tin được hiểu là các hoạt động trao đổi và mua bán thông tin. Còn theo quan niệm của các nhà kinh tế học thì thị trường được hiểu theo nghĩa có phần hẹp hơn. Theo các tác giả cuốn giáo trình “Lí thuyết Maketting” của trường Đại học Dân lập Phương Đông thì thị trường là nơi tập hợp những người mua hàng hiện có và sẽ có (Các tác giả cuốn giáo trình này cũng trích lời của ông Philip Kotler, ‘Maketting căn bản”, NXB Thống kê, Hà Nội, 1994). Theo định nghĩa này thì tác giả tập trung vào vấn đề con người. Nghĩa là theo đó, thị trường thông tin là nơi tập hợp những người mua và bán thông tin. Có thể hiểu đó là sự qui tụ của những người hoạt động trong cùng một lĩnh vực chuyên kinh doanh và khai thác thông tin. Còn theo tác giả Robin Hanson thì thị trường thông tin (information market) là thị trường mà trong đó mục đích chính yếu của nó là thu nạp thông tin. Thực chất quan niệm của tác giả Robin Hanson nhìn nhận thị trường thông tin từ góc độ thông tin thư viện trong đề tài nghiên cứu về thư viện điện tử toàn cầu. Tuy nhiên đây vẫn là một quan niệm dựa Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông8Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngtrên những nghiên cứu về thị trường thông tin từ góc nhìn của tác giả nên chúng tôi vẫn sử dụng làm tư liệu cho bài nghiên cứu. Theo từ điển bách khoa toàn thư mở Wikipedia thì thị trường truyền thông là thị trường mà trong đó công chúng ở khắp các vùng miền được hưởng thụ bình đẳng những thông tin có chất lượng như nhau, không bị sự ảnh hưởng của hàng rào địa lí. Thông tin đến với người dân không bị bó hẹp trong bất cứ một phạm vi nào và có thể cùng lúc tiếp nhận nhiều nguồn thông tin. Với những khu vực dân cư giáp ranh, thông tin nhận được có thể từ nhiều khu vực truyền thông khác nhau. Theo quan điểm này thì thị trường thông tin được nhìn nhận từ góc độ truyền thông đại chúng. Chúng tôi cũng đi theo hướng nhìn nhận thị trường thông tin từ góc độ này. Từ các khái niệm đó, nhóm nghiên cứu tự rút ra cho mình một quan điểm được cả nhóm thống nhất. Theo chúng tôi, thị trường truyền thông là một hình thái thị trường đặc biệt, phi vật chất, không giới hạn không gian địa lí, qui tụ các đối tượng tham gia mua bán và trao đổi thông tin. Hàng hoá trong thị trường này không bị biến dạng, hao mòn qua quá trình mua bán, sử dụng. Trong loại thị trường đặc biệt này thông tin đóng vai trò là một loại hàng hoá đặc biệt. Nó mang đầy đủ các thuộc tính của hàng hoá theo quan niệm của kinh tế học nói chung và kinh tế học Macxit nói riêng. Xã hội ngày nay sống dựa nhiều vào thông tin. Nền kinh tế tri thức đề cao vai trò của thông tin nói chung cũng như các thông tin báo chí nói riêng. 2.2 Các mối quan hệ mua bán trong thị trường thông tinThị trường thông tin truyền thông toàn cầu được thiết lập nên bởi những người tham gia vào các hoạt động mua bán thông tin. Những đối tượng này được chia làm ba nhóm chính là người mua, người bán và lớp trung gian. Người mua là công chúng của truyền thông. Họ là những người đơn thuần tiếp nhận thông tin báo chí. Nguồn tin của các nhà báo, của giới truyền thông chính từ những người này Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông9Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngnhưng tham gia vào thị trường thông tin thì họ chỉ đóng vai trò là người mua. Nhưng điều đặc biệt của thị trường này là khách hàng không phải là thượng đế. Quá trình mua và bán thông tin không là quá trình hai chiều mà chỉ có một chiều không khép kín. Người ta bán những thông tin mà công chúng cần nhưng không phải bất cứ cái gì công chúng cần người ta cũng bán. Số lượng công chúng hay người mua đơn thuần của thị trường này được thể hiện qua tera phát hành của các tờ báo, qua số lượng thuê bao đăng kí của các đài truyền hình, đài phát thanh, các tờ báo điện tử. Đứng ở khâu cuối của quá trình truyền thông nhưng lớp đối tượng này luôn đóng vai trò quan trọng trong hoạt động truyền thông bởi dù sao đó vẫn là đối tượng phục vụ của các cơ quan truyền thông báo chí.Lớp đối tượng thứ hai là những người chuyên bán thông tin – bán cho các hãng nhỏ hơn và trực tiếp cho công chúng. Thực ra khái niệm này không là tuyệt đối bởi không một cơ quan, một hãng truyền thông, thông tấn nào có thể hoàn toàn tự mình thu thập các nguồn tin mà không phải thông qua trao đổi trên thị trường thông tin. Nhưng xét một cách tổng quan thì đó là những hãng thông tấn, những hãng truyền thông mà hệ thống chân rết của nó vươn ra khắp nơi và có mặt ở khắp các vùng miền trên khắp thế giới. Người ta ví von rằng tận trong phòng ngủ nhà bạn cũng có tai, có mắt của BBC, CNN… Tuy vậy, các “ông lớn” truyền thông thế giới cũng chỉ là ông lớn ở một địa hạt nào đó mà thôi. Tin ảnh hãy mua của AP nhưng tin tài chính chứng khoán hãy mua của Reuteurs! Phát huy thế mạnh ở một lĩnh vực hẹp, một lĩnh vực chuyên môn sâu nào đó chính là đòn thủ thế của các hãng lớn. Tính chất tương đối của lớp đối tượng chuyên bán thông tin này cũng là ở chỗ đó. Một hãng truyền thông chỉ đóng vai trò “nhóm máu O” ở một vài lĩnh vực nhỏ mà thôi hay thậm chí chỉ trong một sự kiện nhất định nào đó. Lấy ví dụ về CNN của Time Warner. Chiến tranh vùng vịnh năm 1991 đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng không chỉ của thế giới mà cả với riêng CNN, nó đã nâng vị thế của CNN. CNN là cơ quan truyền thông duy nhất có khả năng gửi ra Nhóm 2 - Lớp K50 Báo chí và Truyền thông10 . và Truyền thông3 Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngChương 1: Sự hình thành của các tập đoàn tư bản truyền thông1 .1 Tư bản và tư bản truyền. chí và Truyền thông1 4 Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thôngChương 3 :Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông trong thị trường thông

— Xem thêm —

Xem thêm: Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông, Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông, Sự thống trị của các tập đoàn tư bản truyền thông

Lên đầu trang

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.124963998795 s. Memory usage = 17.57 MB