danh từ và sở hữu cách

Tài Liệu _giáo trình_luận văn ôn thi miễn phí
(39 người theo dõi)
Lượt xem 19
1
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 3 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/01/2014, 22:07

Mô tả: Khóa hc LTH KIT-1: môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Danh t và S hu cách Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - DANH T I. Vit sang s nhiu các danh t 1.Study the next three (chapter)  chapters 2.Can you recommend some good (book) ?  books 3.I had two(tooth) pulled out the other day.  teeth 4.You can always hear (echo) in these mountains.  echoes 5.They are proud of (son-in-law).  sons-in-law 6.Did you raise these (tomato) in your garden?  tomatoes 7.I think we need two (radio).  radios 8.My (foot) really hurt.  feet 9.The (roof) of these house are tiled.  roofs 10.How many (day) are there in this month?  days 11.Get me two (loaf) of bread.  loaves 12.The (mouse) were running all over the empty house.  mice II. Cha nhng li sai (nu có) trong các câu sau 1.He had a bag of rices. He had a bag of rice 2.There are many dirts in the wall. There is much/a lot of dirt in the wall. 3.We want more fuels than that. We want more fuel than that. 4.He drank two milks. He drank two glasses of milk 5.Ten inks are needed for our class. Ten inkpots are needed for our class. 6.He gave me a great deal of troubles. He gave me a great deal of trouble. 7.He learnt three poetries by heart. He learnt three poems by heart. 8.He sent me many foods. He sent me much/ a lot of food. 9.Many golds were found here. Much/a lot of gold was found here. 10.Cows eat grasses. Cows eat grass. 11.The rain has left many waters. DANH T VÀ S HU CÁCH (ÁP ÁN BÀI TP T LUYN) Giáo viên: V TH MAI PHNG ây là tài liu đi kèm vi bài Danh t và s hu cách thuc khóa hc Luyn LTH KIT-1: môn Ting Anh ( cô V Mai Phng) ti website Hocmai.vn.  có th nm vng kin thc v danh t và s hu cách, Bn cn kt hp xem tài liu cùng vi bài ging này . Khóa hc LTH KIT-1: môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Danh t và S hu cách Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 - The rain has left much water. III. i sang s nhiu 1. a pen  pens 2. an egg  eggs 3. a cup  cups 4. a teacher  teachers 5. an apple  apples IV. Thêm “a” hay “an” 1. __a___ car 2. __an___ arm 3. __a___ house 4. __a___ cat 5. __a___ student 6. ___an__ ink-pot 7. ___a__ small orange 8. __an___ old book 9. __a___university 10. __an___honest man S HU CÁCH I. Dùng cách s hu vit li nhng cơu sau đơy (theo quy tc c bn) 1. This is the book of Nam.  This is Nam’s book 2. The tool of the mason is heavy.  The mason’s tool is heavy 3. She prepared the outfit of her children.  She prepared the children’s outfit 4. The coat of the boy was torn.  The boy’s coat was torn 5. Mr.Van is the friend of Mr.Dong.  Mr. Van is Mr. Dong’s friend 6. The windows of the house are green.  X (Gi nguyên câu) 7. The caps of the boys are on the shelves.  The boys’ caps are on the shelves 8. The desks of the pupils are always clean.  The pupils’desks are always clean 9. He likes to read the poems of John Keats.  He likes to read John Keats’ poems 10. The house of my mother-in-law is in the country.  My mother – in – law ‘s house is in the country II. Dùng cách s hu vit li nhng cơu di đơy khi có th đc (Bài tp ca phn Chú ý 2 và 3) 1. Tell me if the work of yesterday was well done.  Tell me if yesterday’s work was well done 2. This is the lesson of today.  This is today’s lesson 3. The exercises of yesterday was very difficult for him.  Yesterday’s exercises was very difficult for him 4. We have a splendid weather after the heavy rain of last night.  We have a splendid weather after last night’s heavy rain 5. Will you attend the meeting of tonight ?  Will you attend tonight’s meeting 6. She has done the work of a whole day.  She has done a whole day’s work 7. I have my hair cut at the shop of the barber.  I have my hair cut at the barber ‘s Khóa hc LTH KIT-1: môn Ting Anh (Cô V Mai Phng) Danh t và S hu cách Hocmai.vn – Ngôi trng chung ca hc trò Vit Tng đài t vn: 1900 58-58-12 - Trang | 3 - 8. We had dinner at the house of Comrade Nam.  We had dinner at Comrade Nam’s 9. Van is going to the office of his father.  Van is going to his father’s 10. I stayed at the house of my aunt.  I stayed at my aunt’s 11. He bought his clothes at the shop of the outfitter.  He bought his clothes at the outfitters 12. The office of his father is in the center of the city.  His father’s office is in the center of the city III. Áp dng quy tc ca phn Chú ý 4 vit li cơu di đơy 1. This is not my book, it is the book of Van.  This is not my book. It is Van’s 2. The voice of my sister is the sweetest voice I have ever heard.  My sister’s is the sweetest voice I have ever heard. 3. Whose book is it? It is the book of Nam.  It is Nam’s . 4. He has no bicycle of his own and must use the bicycle of his brother.  He has no bicycle of his own and must use his brother’s. 5. She put her arm through the arm of her mother.  She put her arm through her mother’s. 6. His task is always better than the task of his friend.  His task is always better than his friend’s. 7. The house of Doctor Ban is the sort of house I should like.  Doctor Ban’s is the sort of house I should like. 8. This is the room of my father, the room of my uncle is on the second floor.  This is my father’s room. My uncle’s is on the second floor. Giáo viên: V Th Mai Phng Ngun : Hocmai.vn

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: danh từ và sở hữu cách, danh từ và sở hữu cách, danh từ và sở hữu cách

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Yeu Ngoai Ngu
  Yeu Ngoai Ngu · Vào lúc 03:50 pm 12/01/2014
  Tài liệu này tham khảo được.
 • luulan
  luulan · Vào lúc 07:51 pm 15/01/2014
  Cám ơn bạn nhé! Hy vọng bạn tích cực chia sẻ thêm tài liệu hay nữa!
 • nguu-chan
  nguu-chan · Vào lúc 10:06 pm 15/01/2014
  Tài liệu hay và bổ ích quá ạ. Em cám ơn mọi người đã chia sẻ những thông tin hữu ích này nhiều ạ
 • fresh boy 39
  fresh boy 39 · Vào lúc 10:06 pm 15/01/2014
  Tài liệu hữu ích quá, đi thực tập cũng dc máy mò tí mà chả hiểu cái này.
 • ffff fff
  ffff fff · Vào lúc 10:07 pm 15/01/2014
  Xin cảm ơn bạn đã chia sẽ tài liệu bổ ích này.
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0778648853302 s. Memory usage = 13.36 MB