PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 4

Tài liệu toán
Tài liệu toán(2667 tài liệu)
(335 người theo dõi)
Lượt xem 28
8
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 4 | Loại file: PDF
1

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2014, 13:58

Mô tả: www.facebook.com/hocthemtoan Phương pháp giải phương trình bậc 4: 4 3 20ax bx cx dx e     Trình bày: Thầy Võ Thanh Bình Số đt: 0917.121.304 PP đặt biệt theo dạng Dạng 1: nhẩm được nghiệm đẹp ( dùng sơ đồ hoocne) 4 3 2 3 2( )( ) 0ax bx cx dx e x ax x x            3 20xax x x      Vd: 4 3 24 16 12 0x x x x    3 2( 1)( 3 4 12) 0x x x x     132xxx   Dạng 2: trùng phương: 4 20ax bx c   Đặt 2 2, 0 : 0t x t PT at bt c      Vd: 4 22 4 0x x  . Đặt 2 2, 0 : 2 4 0t x t PT t t     1 5 (L)1 5tt  1 5x    Dạng 3: trùng phương tịnh tiến: 4 4( ) ( )x a x b c    Đặt 4 4: 02 2 2 2a b a b a b a bt x x t PT t a t b                        ta đưa về trùng phương. Vd: 4 4( 1) 17x x  . Đặt 1 12 2t x x t    . PT 4 44 21 1 1350 2 3 02 2 8t t t t                . Dạng 4: đối xứng: 4 3 20ax bx cx bx a    2 22 21 10 0b aax bx c a x b x cx x x x                     Đặt 2 221 12t x t xx x     . Lúc này thế vào pt ta được pt bậc 2. Vd: 4 3 26 13 12 13 6 0x x x x    2 22 213 6 1 16 13 12 0 6 13 12 0x x x xx x x x                     Đặt 2 221 12t x t xx x     . PT 26 2 13 12 0t t    0136tt221 03 2;2 36 13 6 0xxx x         Dạng 5: hồi quy: 4 3 2 20ax bx cx kbx k a    2 22 22 20 0kb k a k kax bx c a x b x cx x x x                  Đặt 22 222k kt x t xx x     . Lúc này thế vào pt ta được pt bậc 2. Vd: 4 3 2 2225 52 21 74 105 50 0 2 21 74 0x x x x x xx x                    Đặt 2 225 252t x t xx x     . PT 22 2 21 74 0t t    692tt226 5 051;2; ;522 9 10 0x xxx x          Dạng 6: cân bằng hệ số cộng: ( )( )( )( ) ; x a x b x c x d k a b c d        Đặt ( )( )t x a x b   Vd: ( 4)( 5)( 7)( 8) 4x x x x    ( 4)( 8)( 5)( 7) 4x x x x     2 2( 12 32)( 12 35) 4x x x x      Đặt  2224 12 36 012 32 ( 3) 4 6; 6 5112 31 0t x xt x x PT t t xtx x                    Dạng 7: cân bằng hệ số nhân: 2( )( )( )( ) ; x a x b x c x d kx ab cd      Pt 2 2 2( ) ( )x a b x ab x c d x cd kx            ( ) ( )ab cdx a b x c d kx x                 Đặt abt xx  lúc đó thu về pt bậc 2. Vd: 2( 1)( 2)( 4)( 8) 4x x x x x    2( 1)( 8)( 2)( 4) 4x x x x x     8 89 6 4x xx x           . Đặt 8t xx . PT   225 5 8 09 6 4 5 171010 8 0t x xt t xtx x              PP hằng số biến thiên Vd: 4 22 3 3 3 0x x x     ( chọn 3làm biến, x làm tham) 222 422(2 1) (2 1)33 01 1 4 3 1 4 3 323 (2 1) 3 ( ) 0 ;2 2(2 1) (2 1)1 3 032x xx xx x x xx xx x                           PP hệ số bất định: 4 3 2 2 20 0x ax bx cx d x Ax B x Cx D           4 3 2 4 3 2( ) ( ) ( )x ax bx cx d x A C x AC B D x AD BC x BD              A C aAC B D bAD BC cBD d     từ đây ta giải hệ tìm A,B, C, D Vd: 4 3 2 4 3 2 2 26 12 14 3 0 6 12 14 3 0x x x x x x x x x Ax B x Cx D                226 212 3 2 3 02 514 44 1 03 1A C AAC B D B x xPT xAD BC Cx xBD D                                PP hệ số bất định giải được tất cả các bài bậc 4 nhưng để thực hiện ta có công cụ chính: tách số; hàm chẵn; máy tính…. ở đây ta trình bày cách giải bằng máy tính. 4 3 20ax bx cx dx e    . Ta đi tìm số max( )na . Nhập vào máy PT rồi ấn SHIFT SOLVE. Máy hiện X? . lúc đó ta nhập max( )na thu được 1x. Tương tự nhập max( )na thu được 2x. Vậy ta có 21 2 1 2x x x x x x   . Lập phép chia đa thức lấy bậc 4 chia bậc 2 ta thu được bậc 2 4 3 2 21 2 1 2( )ax bx cx dx e x x x x x x        .(bậc 2 tìm được)=0 Giải PT: 4 3 22 8 9 10 0x x x x     Thu được 122,7015621193,701562119xx 1 21 2110x xx x    lấy 4 3 22 8 9 10x x x x    chia cho 210x x  được: 21x x . Vậy 4 3 2 2 22 8 9 10 ( 10)( 1) 0x x x x x x x x         2210 01 4121 0x xxx x        VD: 4 3 22 3 4 3 0x x x x    ; 4 3 25 10 4 32 0x x x x    ; 4 3 22 13 16 2 1 0x x x x     Thiết lập cách giải phương trình: 4 3 28 32 28 7 1 0x x x x     Cách 1: phân tích thành nhân tử. 4 3 3 2 2 28 12 20 4 30 2 10 3 1 0x x x x x x x x          2 3 2 3 2 28 12 4 20 30 10 2 3 1 0x x x x x x x x           2 2 2 24 2 3 1 10 2 3 1 2 3 1 0x x x x x x x x          2 22 3 1 4 10 1 0x x x x      223 172 3 1 044 10 1 05 214xx xx xx      Cách 2: hệ số bất định. 4 3 27 7 14 02 8 8x x x x        4 3 2 2 27 7 14 02 8 8x x x x x Ax B x Cx D           4727818A CAC B DAD BCBD      giải hệ 4 ẩn ta được 32125214ABCD    Pt 2 23 1 5 102 2 2 4x x x x            223 1 3 1702 2 45 15 2102 44x x xx xx       Cách 3: hổ trợ máy tính. ( máy tính chỉ là công cụ vì cách này là cách 2: hệ số bất định) tìm max( )4na  . Nhập vào tính  124 2,3956439244 0,104356076xx     Tính 1 252x x  và 1 21.4x x Lấy 4 3 28 32 28 7 1x x x x    chia cho 25 12 4x x  ta thu được 28 12 4x x . Vậy  4 3 2 2 25 18 32 28 7 1 8 12 4 02 4x x x x x x x x            223 178 12 4 045 105 212 44xx xx xx      Thực chất dựa vào vi-et đảo ta chỉ cần tìm được 52C  là ta có thể nhanh trống tìm được A, B, D mà không cần phải chia đa thức. Quá trình trên máy : - nhập PT rồi ấn máy báo: . Nhập 4 ta được. . Ghi ra giấy: 12,395643924x. - Tương tự ấn máy báo: . Nhập 4 ta được. Ghi ra giấy: 20,104356076x. - Xong rồi. Nhưng với một số mấy khác thì lúc nhập 4 máy báo 0,280776406. Lúc này 1 2x x và 1 2.x x ra số thập phân ( nghĩa là hệ số bất định có thể là phân số hoặc số vô tỷ). Cũng dể hiểu là do phương trình bậc 4 tới 4 nghiệm nên báo sẽ hiển thị nghiệm thứ 3 hay thứ 4. vậy lúc đó ta sẻ nhập giá trị khác vào máy để tìm các nghiệm còn lại. lúc này ta nhập 18ea thì máy sẽ ra: 0,104356076. . max( ) 4 na  . Nhập vào tính  12 4 2,395 643 9 24 4 0,1 043 56076xx     Tính 1 252x x  và 1 21. 4 x x Lấy 4 3.  4 3 2 4 3 2 2 26 12 14 3 0 6 12 14 3 0x x x x x x x x x Ax B x Cx D                226 212 3 2 3 02 5 14 4 4 1 03 1A

— Xem thêm —

Từ khóa: ôn thi đại họcbài tập toántài liệu ôn thi đại học

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 4, PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 4, PHƯƠNG PHÁP GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC 4

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Mai Thị Thắm
  Mai Thị Thắm · Vào lúc 04:22 pm 16/01/2014
  Thanks bạn nhiều! tài liệu hay!
 • Juu Minh Thu
  Juu Minh Thu · Vào lúc 08:01 am 17/01/2014
  Tài liệu hay thế này tìm mãi mới ra
 • fresh boy 8
  fresh boy 8 · Vào lúc 08:19 pm 17/01/2014
  Tài liệu hay và cần thiết nữa. Thank thật nhiều!
 • fresh boy 33
  fresh boy 33 · Vào lúc 08:26 pm 18/01/2014
  Cảm ơn bạn tỷ tỷ lần nhé. Chúc bạn ngày mới vui vẻ. Mình đang cần tìm những tài liệu này.
 • fresh boy 41
  fresh boy 41 · Vào lúc 05:16 pm 20/01/2014
  Trân trọng cảm ơn những người đã làm nên website này để tôi và mọi người có cơ hội tham khảo và học tập tốt hơn! Tôi hy vọng với nỗ lực của bản thân và những tài liệu bổ ích trên trang mình sẽ giúp tôi hoàn thiện vốn kiến thức của mình!
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.102185964584 s. Memory usage = 13.84 MB