Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf

tailieuhay_189
tailieuhay_189(11812 tài liệu)
(7 người theo dõi)
Lượt xem 18
2
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 8 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 01:20

Mô tả: TUẦN 32 ***** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : TẬP VIẾT BÀI 29 : CHỮ HOA Q (kiểu 2) I. MụC TIÊU: - Biết viết chữ hoa Q kiểu 2 theo cỡ vừa và nho. - Viết đúng câu ứng dụng “Quân dân một lòng” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa Q kiểu 2” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 và chữ Quân. *GV đính chữ mẫu Q kiểu 2. -GV viết mẫu Q và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng “Quân dân một lòng” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. 17 ph cao, -GV viết mẫu chữ Quân và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Quân và câu ứng dụng “Quân dân một lòng” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ Q hoa kiểu 2. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. - Rút kinh nghiệm: TUẦN 33 ***** KẾ HOACH BÀI HỌC MÔN : TẬP VIẾT BÀI 30 : CHỮ HOA V (kiểu 2) I. MụC TIÊU: - Biết viết chữ hoa V kiểu 2 theo cỡ vừa và nho. - Viết đúng câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo chữ cở nhỏ. Viết đúng mẫu, đều nét. Nối chữ đúng qui định. - Giáo dục hs tính cẩn thận, chính xác. II. Đồ DÙNG DạY HọC : GV : Chữ mẫu đặt trong khung, bảng phụ viết câu ứng dụng. Hs : Tập viết, bảng con, phấn . III. CÁC HOạT ĐộNG DạY HọC : 1. Khởi động : (1 phút) Hát 2. Kiểm tra bài cũ: (4 phút) - Kiểm tra dụng cụ học tập của học sinh. - Nhận xét 3./ Bài mới : a) Giới thiệu bài : b) Các hoạt động dạy học : “Chữ hoa V kiểu 2” TL HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 8 ph *Hoạt động 1 : Luyện viết chữ hoa và câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 và chữ Việt. *GV đính chữ mẫu V kiểu 2. -GV viết mẫu V và nêu cách viết. -GV giới thiệu câu ứng dụng -Hs quan sát, nhận xét cấu tạo con chữ. -Theo dõi.Viết bảng con 2 lượt. 17 ph “Việt Nam thân yêu” -Y/C hs nêu ý nghĩa câu ứng dụng. -Y/C hs quan sát nhận xét về độ cao, -GV viết mẫu chữ Việt và hướng dẫn cách viết. *Hoạt động 2 : Hướng dẫn viết vào vở, chấm chữa bài. Mục tiêu : Viết đúng chữ hoa Việt và câu ứng dụng “Việt Nam thân yêu” theo cỡ vừa và nhỏ. -GV nêu yêu cầu. -Theo dõi giúp đỡ học sinh. -Giáo dục Hs : Tư thế ngồi, cách viết. *Chấm chữa bài : 7-10 bài. Nhận xét. -2 hs đọc. -Hs nêu. -Quan sát nhận xét. -Theo dõi viết bảng con 2 lượt. -Hs viết vào vở. -Theo dõi tự chữa bài. 4. Củng co : ( 4 phút) - Cho hs nêu lại các nét và cách viết chữ V hoa kiểu 2. IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút) - Chọn một số bài viết đúng đẹp cho lớp xem. - Nhận xét – Luyện viết thêm ở nhà. - Rút kinh nghiệm: . Luyện viết chữ hoa v câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa Q kiểu 2 v chữ Quân. *GV đính chữ mẫu Q kiểu 2. -GV viết mẫu Q v nêu cách viết. . Luyện viết chữ hoa v câu ứng dụng. Mục tiêu : Hs viết đúng chữ hoa V kiểu 2 v chữ Việt. *GV đính chữ mẫu V kiểu 2. -GV viết mẫu V và nêu cách viết.

— Xem thêm —

Từ khóa:

Xem thêm: Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf, Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf, Tài liệu Tập viết - Chữ hoa Q V (kiểu 2) pdf

Gửi bình luận

Bình luận
Lên đầu trang
 • Hoa hồng
  Hoa hồng · Vào lúc 09:38 am 23/01/2014
  Tài liệu này hay này các bạn
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 12:44 pm 25/01/2014
  Cảm ơn bạn, mình đang cần tài liệu này lắm lắm. Thank so much!
 • ohruoi
  ohruoi · Vào lúc 01:44 pm 25/01/2014
  Cảm ơn bạn, những tài liệu mà bạn chia sẻ đều rất bổ ích
 • Lê THị Hồng Dự
  Lê THị Hồng Dự · Vào lúc 01:56 pm 25/01/2014
  tailieuhay_189 ơi! Tài liệu hay quá! Bạn up tiếp đi!
 • fresh boy 26
  fresh boy 26 · Vào lúc 07:20 pm 25/01/2014
  Hay quá. Mình cũng đang cần những tài liệu như thế này. Cảm ơn bạn nhiều nha :x
Xem thêm
Đăng ký

Generate time = 0.0939650535583 s. Memory usage = 13.82 MB